7 giờ:55 phút Thứ sáu, ngày 5 tháng 8 , 2016

Học viện PK-KQ nâng cao năng lực thực hành cho học viên thông qua diễn tập

Những năm gần đây, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện PK-KQ luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình, quy trình đào tạo sĩ quan chỉ huy cấp phân đội, bậc đại học của các chuyên ngành. Trong đó, diễn tập chiến thuật (DTCT) tổng hợp được coi là hình thức huấn luyện cao nhất, sát thực tế chiến đấu, nhằm hoàn thiện, nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh chỉ huy, sự phối hợp hiệp đồng của các cá nhân và phân đội trong các nhiệm vụ chiến đấu.

Học viện PK-KQ nâng cao năng lực thực hành cho học viên thông qua diễn tập 
Kíp xe thu phát tên lửa C75M chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu.

Nhiệm vụ DTCT được Học viện xác định cụ thể trong chương trình năm học, khóa học và được quán triệt tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên; coi đó là một nội dung trọng tâm trong một năm học, khóa học. Theo đó, các khoa giáo viên, đơn vị đã thực hiện tốt việc bồi dưỡng nội dung, phương pháp đạo diễn cho giảng viên, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ đơn vị tham gia diễn tập. Đây là nội dung trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến kết quả DTCT tổng hợp của Học viện.

Bên cạnh đó, Học viện đã có các biện pháp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực thực hành cho học viên. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ DTCT tổng hợp, học viên phải xác định tốt trách nhiệm, có quyết tâm cao; đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo những kiến thức, kỹ năng quân sự đã được trang bị trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường. Thực tế, DTCT tổng hợp của các đối tượng học viên của Học viện trong những năm gần đây cho thấy, trên cơ sở tiến hành tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng năng lực thực hành và rèn luyện sát thực tế chiến đấu, học viên các chuyên ngành đều hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu, nội dung diễn tập đề ra. Kết quả hiệp đồng kíp chiến đấu tiến hành bắn các mục tiêu trên không theo tình huống chiến thuật đều đạt loại khá và giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và khí tài.

Các phong trào thi đua trong diễn tập được tổ chức thực hiện tốt. Đây là hoạt động thiết thực, bổ ích được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ. Các phong trào thi đua trong diễn tập chiến thuật đã động viên, khích lệ, xây dựng tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, học viên, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ diễn tập. Quan trọng hơn là sau khi tốt nghiệp, ra trường về đơn vị công tác, đội ngũ cán bộ này có cơ sở để vận dụng vào các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, nhất là việc xây dựng các phong trào thi đua của đơn vị.

Được biết, sau mỗi đợt diễn tập, Học viện tiến hành rút kinh nghiệm kịp thời theo từng cấp, đánh giá cụ thể mạnh, yếu trên từng mặt, từng giai đoạn và toàn bộ cuộc diễn tập. Qua đó, chỉ rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và từng bộ phận; từng cá nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để vận dụng chỉ đạo và thực hành diễn tập các khóa tiếp theo đạt chất lượng cao hơn.

Có thể nói, DTCT tổng hợp là điều kiện để rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên, học viên trưởng thành về mọi mặt; đồng thời, đây là một hình thức tổ chức dạy và học nhằm củng cố kiến thức một cách có hệ thống, giúp học viên vận dụng lý thuyết vào thực hành chiến đấu trong các tình huống.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp trong diễn tập, những năm qua Học viện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ DTCT tổng hợp cho học viên các khóa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Học viện. Trong thời gian tới, Học viện tiếp tục nghiên cứu về lý luận, tổng kết thực tiễn quá trình tổ chức diễn tập tổng hợp để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.

TIẾN HIỆP-KHẮC PHONG

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website