8 giờ:13 phút Thứ hai, ngày 12 tháng 10 , 2020

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” ở Trung đoàn 285

Năm 2020, Trung đoàn 285, Sư đoàn 363 được Quân chủng Phòng không - Không quân giao nhiệm vụ làm điểm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD) “Mẫu mực, tiêu biểu”. Với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, cùng nhiều giải pháp lãnh đạo, triển khai thực hiện sát, đúng; đến nay, công tác xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu” của Trung đoàn đã góp phần mang lại kết quả toàn diện trên các mặt công tác.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” ở Trung đoàn 285
Khẩu đội bệ phóng Đại đội 2, Tiểu đoàn 73 huấn luyện thực hành tháo nạp đạn tên lửa.

Thượng tá Phạm Văn Thiết - Trung đoàn trưởng, cho biết: “Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, năm 2020, Đảng ủy Trung đoàn đã ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng đơn vị điểm VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Từ các chủ trương, biện pháp được xác định trong nghị quyết, Trung đoàn xây dựng và ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện trong toàn đơn vị; xác định rõ nội dung, biện pháp, thời gian cụ thể; tập trung vào nhiệm vụ chính trị trung tâm, đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo chuyển biến đồng bộ, vững chắc, có chiều sâu trên các mặt công tác. Từ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, biện pháp đã được xác định; đơn vị tập trung đột phá vào 3 vấn đề có tính then chốt là: Tập trung xây dựng con người mẫu mực, tiêu biểu; xây dựng chính quy ngành trên 4 mặt công tác (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật) và xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Thực hiện chủ trương đó, Trung đoàn tập trung xây dựng con người mẫu mực tiêu biểu, trong đó, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức; huấn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác. Từ đó, đơn vị đã xây dựng được đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp, tác phong công tác khoa học, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách.

Đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ từ Sở chỉ huy Trung đoàn đến các phân đội. Hệ số SSCĐ thường xuyên đạt trên 98%. 100% các tháng trực ban chiến đấu chính thức đủ tiêu chuẩn “Đơn vị trực ban SSCĐ khá”. Công tác huấn luyện được tổ chức duy trì chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng kế hoạch, đủ nội dung cho các đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Hằng tháng, Trung đoàn tổ chức huấn luyện tập trung nhằm nâng cao trình độ các thành phần và trình độ hiệp đồng của các kíp chiến đấu. Kết quả kiểm tra thường xuyên, kiểm tra huấn luyện giai đoạn 1 đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cùng với đó, Trung đoàn duy trì thực hiện nghiêm lễ tiết tác phong quân nhân; chế độ ngày, tuần từ cơ quan đến đơn vị; thực hiện tốt chế độ, nền nếp báo cáo theo phân cấp, kịp thời nắm và xử lý tốt các tình huống nảy sinh.

Các mặt hoạt động CTĐ, CTCT được duy trì nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả cao. Trong đó, đơn vị tập trung duy trì nghiêm nền nếp chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đoàn; tiến hành có hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị… xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở xây dựng đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bên cạnh đó, Trung đoàn cũng đã triển khai thực hiện đồng bộ chính quy ngành Kỹ thuật, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật trong huấn luyện, SSCĐ, đặc biệt là nội dung bảo đảm trang bị kỹ thuật cho các đơn vị trực ban SSCĐ; thường xuyên duy trì bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật làm nhiệm vụ SSCĐ; bảo dưỡng, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định.

Song song với các nhiệm vụ trên, đơn vị đã triển khai làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, tài chính cho các nhiệm vụ; làm tốt công tác quản lý, điều động, bổ sung lực lượng, phương tiện hậu cần trong phạm vi của Trung đoàn; thực hiện tốt nhiệm vụ tăng gia sản xuất cải thiện đời sống bộ đội. Hệ thống vườn, giàn, ao, chuồng ngày càng chính quy và hiệu quả. Trung đoàn cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng cảnh quan môi trường ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Tất cả khuôn viên, vườn hoa cây cảnh trong toàn Trung đoàn được xây dựng chính quy, xanh, sạch, đẹp. Hệ thống văn kiện, sổ sách các mặt công tác, ngành được củng cố, kiện toàn, tổ chức đăng ký, thống kê theo đúng hướng dẫn của trên…

Có thể khẳng định rằng, đến thời điểm này, Trung đoàn 285 đã đạt được những kết quả bước đầu trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng điểm đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện trên các mặt công tác và trình độ, khả năng SSCĐ,QLVT, đảm bảo cho Trung đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Bài, ảnh: CÔNG GIANG, DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website