10 giờ:52 phút Thứ hai, ngày 9 tháng 11 , 2020

Điểm nhấn của Phong trào Thi đua quyết thắng ở Trung đoàn 64

Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tổ chức và thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các phong trào thi đua đột kích để tạo bước chuyển mới trong phong trào thi đua thường xuyên là những điểm nhấn trong thực hiện Phong trào Thi đua quyết thắng của Trung đoàn 64, Sư đoàn 361 trong những năm qua. Qua đó, đã tạo động lực, khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Điểm nhấn của Phong trào Thi đua quyết thắng ở Trung đoàn 64
Trao đổi nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội tại Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 64.

Từ xây dựng điển hình tiên tiến

Đại úy Nguyễn Thành Nhân - Đại đội trưởng Đại đội 1 là một trong những điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua quyết thắng của Tiểu đoàn 5 và Trung đoàn 64. Là cán bộ chủ trì của một đơn vị, nhiệt tình, trách nhiệm, tận tâm với công việc và có phương pháp, tác phong chỉ huy tốt nên Nhân được cấp ủy đơn vị lựa chọn xây dựng điển hình tiên tiến. Ngay từ đầu năm, bên cạnh việc đăng ký phấn đấu danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn còn thường xuyên “thử thách” Nhân và đơn vị bằng những việc khó như: Tổ chức huấn luyện tham gia diễn tập, bắn đạn thật; xây dựng đơn vị điểm về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật… Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tiểu đoàn thường xuyên theo dõi, động viên, tạo điều kiện mọi mặt để Nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những sai sót để giúp anh tiếp tục hoàn thiện, trở thành gương điển hình trong đơn vị. Nhờ những nỗ lực, phấn đấu không ngừng, năm 2018 và 2019, Nhân trực tiếp tổ chức huấn luyện kíp chiến đấu của đơn vị tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Diễn tập, bắn đạn thật do Quân chủng tổ chức; được Tư lệnh Quân chủng tặng Giấy khen. 2 năm liên tục (2018-2019), anh được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Giấy khen “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”…

Đại úy Nguyễn Thành Trung - Chính trị viên Tiểu đoàn 5, cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn thường xuyên rà soát, nắm chắc chất lượng chính trị, kết quả và khả năng hoàn thành nhiệm vụ thông qua hoạt động thực tiễn của từng quân nhân; kết hợp với kết quả thi đua từng giai đoạn, để phát hiện và lựa chọn cá nhân điển hình tiên tiến. Việc xây dựng, bồi dưỡng luôn bảo đảm thực chất, khách quan, công minh, không chạy theo thành tích để tạo không khí thi đua sôi nổi, tích cực trong đơn vị.

Để nhân rộng điển hình tiên tiến, cơ quan chính trị Trung đoàn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương người tốt, việc tốt, với hình thức, biện pháp như: Thông qua sinh hoạt, giao ban, qua hệ thống truyền thanh nội bộ, bảng tin thi đua; tổ chức cho cá nhân điển hình tiên tiến báo cáo thành tích trong đợt sơ kết, trao thưởng; tổ chức nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm trong các diễn đàn, mạn đàm… để tạo hiệu ứng thi đua lan tỏa trong toàn đơn vị.

Đến kết hợp hiệu quả các phong trào thi đua

Tìm hiểu chúng tôi được biết, một trong những điểm nhấn trong Phong trào Thi đua quyết thắng ở Trung đoàn là gắn thi đua thường xuyên với thi đua đột kích để thúc đẩy phong trào thi đua lên một bước mới. Hằng năm, căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên; Trung đoàn đã tổ chức hoạt động thi đua thường xuyên bảo đảm thực chất, hiệu quả, sát với tình hình thực tiễn đơn vị. Đối với các phong trào thi đua đột kích, căn cứ vào nhiệm vụ chính trị trung tâm và các sự kiện chính trị trọng đại, Trung đoàn xác định chủ đề, nội dung, chỉ tiêu và thời gian phù hợp, tập trung đột phá vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, việc khó… Từ việc xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ phát động, đăng ký giao ước thi đua đến hoạt động tuyên truyền, cổ động, theo dõi, chấm điểm, bình xét, sơ, tổng kết thi đua… đều được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc.

Thượng tá Nguyễn Văn Đô - Chính ủy Trung đoàn khẳng định, trên cơ sở nội dung, chỉ tiêu các phong trào thi đua đột kích mà Trung đoàn phát động, các cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa sát với tình hình nhiệm vụ, như: “Thi đua nâng cao chất lượng lãnh đạo toàn diện, chỉ huy kiên quyết, kế hoạch khoa học, thực hiện triệt để” của Ban Tham mưu; “Thi đua thực hiện văn hóa công sở” của Ban Chính trị; “Thi đua giữ tốt, dùng bền, an toàn tiết kiệm” của Ban Kỹ thuật; “Thi đua bảo đảm TTLL kịp thời, chính xác, bí mật an toàn” ở Đại đội 10; “Thi đua huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm” ở Tiểu đoàn S-300 và Tiểu đoàn 5... Quá trình tổ chức thi đua, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong các tổ chức Đoàn được phát hiện, nhân rộng, khơi dậy được tiềm năng, sức sáng tạo tuổi trẻ như mô hình: “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên hút thuốc lá; không vi phạm pháp luật, kỷ luật”; “Thanh niên tự quản, tự rèn”; “Vọng gác thanh niên kiểu mẫu”; “Chi đoàn văn hóa”; “Chi đoàn luyện giỏi, rèn nghiêm”… đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp cho toàn đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Trung đoàn nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, là lá cờ đầu trong Phong trào Thi đua quyết thắng của Sư đoàn 361.

Bài, ảnh: ĐỨC LƯU
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website