16 giờ:28 phút Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 , 2021

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Quân chủng Phòng không - Không quân

Để khai thác, sử dụng, làm chủ và phát huy có hiệu quả tính năng, tác dụng của các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) mới, hiện đại được biên chế thì Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) cần phải có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn cao, năng lực lãnh đạo và tổ chức chỉ huy giỏi, tính kỷ luật, kỷ cương nghiêm túc và hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho Quân chủng PK-KQ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vùng trời quốc gia trong tình hình mới”.

Bài 1: Xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - vấn đề mang tính cấp thiết

Xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho Quân chủng PK-KQ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vùng trời quốc gia trong tình hình mới. Đây là vấn đề vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính cơ bản, lâu dài, đã và đang đặt ra những yêu cầu mới cần tập trung giải quyết.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong Quân chủng Phòng không - Không quân
Giờ học ngoại ngữ của học viên Học viện PK-KQ.
(Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021)     

Quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: Xây dựng Quân đội nhân dân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Đây là sự phát triển mới về chất trong định hướng xây dựng Quân đội nhân dân. Tư duy mới về xây dựng Quân đội hiện đại, đó không chỉ là vũ khí, trang bị kỹ thuật, là cơ sở vật chất của Quân đội hiện đại, mà trước hết là con người hiện đại, có tư duy hiện đại, được thể hiện trong chiến lược, trong sách lược và trong phương án    tác chiến.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư QUTW, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khi nói về “Những chủ trương mới về xây dựng Quân đội” trên Báo QĐND số ra ngày 25-1-2021, đã khẳng định:“…Đi đôi với hiện đại hóa VKTBKT quân sự phải quan tâm chăm lo xây dựng con người về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, về phương pháp, tác phong công tác, nhất là chăm lo nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ sâu sắc mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập và CNXH, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh, ý chí quyết tâm phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội”.

Trên cơ sở quán triệt, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, một trong ba khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng PK-KQ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định là phải tập trung “Chấn chỉnh tổ chức, biên chế Quân chủng tinh, gọn, mạnh, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”. Nghị quyết cũng xác định mục tiêu dài hạn: “Phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành mục tiêu xây dựng Quân chủng PK-KQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Theo đó, Quân chủng đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt, toàn diện các giải pháp, tập trung vào cả ba yếu tố: Con người, tổ chức biên chế và VKTB, nhằm tạo chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đồng thời, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác GD, ĐT, khoa học quân sự; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao (phi công, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy tham mưu, kỹ sư và nhân viên chuyên môn kỹ thuật), bởi đây là nhân tố quyết định, là điều kiện tiên quyết để tiếp thu khoa học kỹ thuật, làm chủ VKTB hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, chương trình, quy trình và phương pháp đào tạo; xây dựng các học viện, nhà trường trong Quân chủng chính quy, mẫu mực, chuẩn hóa, hiện đại.

Yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng PK-KQ trong tình hình mới

Quân chủng PK-KQ được trang bị nhiều loại VKTBKT mới, hiện đại, nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu. Các loại VKTBKT này được sản xuất trên cơ sở ứng dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; có sự phát triển, khác biệt so với các thế hệ VKTBKT trước đây. Trong điều kiện chiến tranh tương lai (nếu xảy ra), các bên đều sử dụng vũ khí công nghệ cao, thì tác chiến điện tử (nhất là ở giai đoạn đầu của cuộc chiến) sẽ chiếm ưu thế và giữ vai trò then chốt, quyết định đến thời gian, hiệu quả của cuộc chiến. Để làm chủ, phát huy các loại VKTBKT mới, tiến hành tác chiến điện tử có hiệu quả, cũng như làm hạn chế tác dụng vũ khí công nghệ cao của đối phương, Quân chủng PK-KQ phải xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi vì, trong mối quan hệ giữa con người và vũ khí, thì con người luôn giữ vai trò quyết định.

Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ hết sức quan tâm đến xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Trên cơ sở định hướng của trên và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, các đơn vị, nhà trường đã thường xuyên quan tâm đến nhiệm vụ này với nhiều bước đi, cách làm thiết thực. Công tác tuyên truyền, hướng nghiệp, thu hút nhân tài vào Quân đội, luôn được Quân chủng chú trọng. Nhiệm vụ GD, ĐT tại các học viện, nhà trường trong Quân chủng được đổi mới theo hướng sát cơ sở, đơn vị. Yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, bồi dưỡng tại chức, rèn luyện kỷ luật, nền nếp chính quy luôn được đề cao. Bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ luôn được lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, giáo dục, rèn luyện. Bởi vậy, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, CN&VCQP trong Quân chủng luôn có chất lượng cao về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là giải pháp quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vùng trời quốc gia trong tình hình mới. Do đó, cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, các ngành cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên để có chủ trương, biện pháp tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

>>> Bài 2: Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

>>> Bài 3: Huấn luyện làm chủ VKTBKT

NGUYỄN THÀNH TRUNG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website