14 giờ:22 phút Thứ sáu, ngày 2 tháng 2 , 2024

Bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ

Thực hiện Phong trào Thi đua (PTTĐ) “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, những năm qua, Cục Hậu cần đã tích cực, chủ động tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) triển khai chặt chẽ, nghiêm túc với mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực. Phong trào đã phát triển sâu rộng, vững chắc, góp phần quan trọng xây dựng ngành Hậu cần Quân chủng PK-KQ vững mạnh.

Bảo đảm tốt công tác hậu cần cho các nhiệm vụ
Chỉ huy Phòng Quân nhu kiểm tra các mặt hàng quân trang tại Kho K10.
Ảnh: DƯƠNG TOÀN

Bảo đảm tốt hậu cần cho các nhiệm vụ

Trên cơ sở thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết số 1658-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 của Quân ủy Trung ương về “Công tác Hậu cần Quân đội đến năm 2030 và những năm tiếp theo” cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã bám sát mục tiêu của PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Theo đó, ngành Hậu cần Quân chủng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các loại văn kiện hậu cần bảo đảm cho tác chiến và phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ hậu cần SSCĐ ở các cấp; ưu tiên bảo đảm cho các lực lượng làm nhiệm vụ SSCĐ bảo vệ vùng trời, biên giới, biển, đảo, lực lượng đứng chân trên các khu vực, địa bàn trọng điểm và được trang bị vũ khí, khí tài mới, hiện đại.

Trong công tác bảo đảm hậu cần thường xuyên, các đơn vị hướng thi đua vào đổi mới phương thức bảo đảm vật chất hậu cần gắn với đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội, tạo nguồn vật chất hậu cần theo phân cấp, bảo đảm đủ về số lượng, tốt về chất lượng.

Ngành Quân nhu đã tập trung nâng cao chất lượng bảo đảm ăn, mặc của bộ đội; chú trọng quản lý, kiểm tra giám sát chặt chẽ các khâu trong quy trình tổ chức bảo đảm ăn uống, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là các bếp ăn cho phi công. Toàn ngành đẩy mạnh PTTĐ “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”, tích cực chế biến, cải tiến món ăn, nâng cao chất lượng bữa ăn của bộ đội. Cùng với đó, chỉ đạo củng cố, nhân rộng các mô hình tăng gia sản xuất trong toàn Quân chủng theo hướng hiệu quả, phù hợp với đặc thù loại hình đơn vị. Công tác quân trang có sự chủ động, bảo đảm đúng tiến độ thời gian, chất lượng sản phẩm, góp phần xây dựng chính quy trong toàn Quân chủng.

Ngành Quân y đã tham mưu với cấp ủy, chỉ huy các cấp đẩy mạnh PTTĐ “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”, hướng trọng tâm thi đua vào việc nâng cao chất lượng công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội từ tuyến cơ sở. Tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, quản lý chặt chẽ sức khỏe bộ đội, nhất là đối tượng phi công, thành viên tổ bay, học viên phi công, lực lượng mới đặc thù, kiên quyết không để dịch bệnh xảy ra, hạn chế thấp nhất các trường hợp đột tử, tử vong nhanh; duy trì quân số khỏe luôn đạt trên 98,5%.

PTTĐ “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” phát triển lên một bước mới, nhiều chương trình, kế hoạch, mô hình được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực và đi vào chiều sâu. Đáng chú ý, PTTĐ đã phát huy tốt nội lực, sử dụng hợp lý các nguồn vốn huy động, công sức bộ đội để quy hoạch và xây dựng doanh trại, cải tạo khuôn viên, làm sân đường nội bộ, bồn hoa, cây cảnh; thể hiện tính đa dạng, phong phú các hình thức tổ chức PTTĐ.

Ngành Xăng dầu Quân chủng đã tiếp nhận, cấp phát xăng dầu, phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ của Quân chủng, giảm tỷ lệ hao hụt so với định mức quy định; đưa nhiên liệu Jet A-1K vào sử dụng và dự trữ SSCĐ thay thế nhiên liệu TC-1 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đối với ngành Vận tải, các PTTĐ đã kết hợp chặt chẽ với Cuộc vận động 50 và PTTĐ “Xây dựng đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, tổ chức khai thác hiệu quả phương tiện kỹ thuật cho các nhiệm vụ SSCĐ, diễn tập, huấn luyện dã ngoại, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, bảo đảm an toàn trong mọi tình huống.

Xây dựng ngành Hậu cần vững mạnh

Những năm qua, PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực, các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản hằng năm đều đạt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. PTTĐ đã cổ vũ và phát huy mạnh mẽ ý thức cần kiệm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng cơ sở vật chất hậu cần, tài chính kết hợp chặt chẽ PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” với PTTĐ “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” và các cuộc vận động, các PTTĐ của các cấp, các ngành trong động viên, khích lệ tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị, tính sáng tạo của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong bảo đảm các mặt công tác hậu cần; đồng thời duy trì nghiêm các nguyên tắc, chế độ công tác; kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm với quản lý, kiểm tra, giám sát; tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong xây dựng cơ bản, mua sắm tạo nguồn, sử dụng xăng dầu, điện, nước.

Ngành Hậu cần Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng cơ quan, đơn vị hậu cần VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, tiến trình hiện đại hóa Quân chủng. Ngành đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, cấp ủy các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch giải thể, sáp nhập ngành hậu cần - kỹ thuật, bảo đảm giữ vững được sự đoàn kết, thống nhất, không làm ảnh hưởng đến công tác bảo đảm cả trước, trong và sau khi sáp nhập. Chất lượng huấn luyện chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ từng bước nâng lên. Công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; duy trì nền nếp chế độ quy định được đẩy mạnh.

Kết quả đạt được từ PTTĐ “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội, giúp cán bộ, chiến sĩ trong toàn Quân chủng luôn yên tâm tư tưởng, gắn bó xây dựng đơn vị VMTD “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN QUANG LUYẾN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website