13 giờ:35 phút Thứ tư, ngày 24 tháng 4 , 2024

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50

Vừa qua, các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2020-2024.

Trường Sĩ quan Không quân: 5 năm qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 của Trường Sĩ quan Không quân đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu của Cuộc vận động 50 đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện bay, đào tạo phi công và nhân viên chuyên môn kỹ thuật hàng không của Nhà trường. Đặc biệt, công tác tiếp nhận, đưa vào khai thác, sử dụng một số trang bị kỹ thuật mới và bảo đảm an toàn trong các đợt tham gia bắn, ném bom, đạn thật do Quân chủng PK-KQ tổ chức. Giai đoạn 2020-2024, Nhà trường tổ chức bay được gần 1500 ban với hàng chục nhìn lần chuyến; thực hiện 4 đề tài cấp nhà nước và Bộ Quốc phòng; 31 đề tài cấp tổng cục và 145 đề tài cấp cơ sở. Tổ chức kiểm tra an toàn thông tin cho 818 máy tính kết nối trong các cơ quan, đơn vị; mở 6 lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật công nghệ thông tin; phối hợp với Trạm kiểm định số 14 của Tổng cục Kỹ thuật kiểm định 980 lượt xe ô tô quân sự, đồng thời thực hiện nghiêm chế độ kiểm định 100% các phương tiện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Cùng với đó, Nhà trường đã biên soạn hàng ngàn giáo trình, tài liệu, mô hình học cụ và phần mềm mô phỏng phục vụ cho nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học…

Trường Sĩ quan Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Chính ủy Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trường Sĩ quan Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50

Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường và các đại biểu tham quan các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân nhấn mạnh: Trong những năm tới, Nhà trường tiếp tục tiếp nhận và đưa vào khai thác, sử dụng một số trang bị kỹ thuật mới cùng nhiều trang bị đồng bộ đi kèm; do vậy giai đoạn 2025-2029, các đơn vị cần có kế hoạch xây dựng nội dung, chương trình thực hiện Cuộc vận động 50 sát thực, cụ thể, phù hợp với trang bị hiện có của đơn vị. Gắn thực hiện Cuộc vận động 50 với Phong trào Thi đua quyết thắng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, bảo đảm an toàn thông tin, an toàn trang bị kỹ thuật và an toàn trong huấn luyện, thực hiện nét đẹp “văn hóa giao thông” khi tham gia giao thông… Cùng với đó phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào công tác quản lý, sử dụng trang bị kỹ thuật và củng cố các hệ thống kho tàng, các cơ sở bảo đảm kỹ thuật. Tích cực huấn luyện, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ, phi công, nhân viên kỹ thuật ở các đơn vị, tạo sự chuyển biến vững chắc về trình độ khai thác và sử dụng các trang bị kỹ thuật hiện có, mới được trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trường Sĩ quan Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Chính ủy Nhà trường trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024.

Trường Sĩ quan Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện tốt Cuộc vận động 50 giai đoạn 2024-2029.

Nhân dịp này, Ban Giám hiệu Nhà trường đã khen thưởng 8 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024. (MAI VĂN ĐÔNG)

Trường Cao đẳng Kỹ thuật PK-KQ: Trong 5 năm qua, Nhà trường đã quán triệt, triển khai sâu rộng, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Quân chủng về tăng cường lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động 50 gắn với các hoạt động thi đua thường xuyên của đơn vị. Tổ chức có hiệu quả các lớp tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nhằm nâng cao trình độ đội ngũ kỹ thuật viên, thợ kỹ thuật, lái xe và các thành phần khác, gắn với các Hội thao, hội thi, xây dựng chính quy ngành. Nhà trường đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật phù hợp với từng loại khí tài và tình hình thực tiễn của đơn vị; tổ chức tiếp nhận, quản lý 36 bộ khí tài, xe, máy, dây chuyền sản xuất đạn từ các đơn vị, Nhà máy về Nhà trường đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Thủ trưởng Ban Giám hiệu Nhà trường tham quan các mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các cơ quan, khoa, đơn vị trưng bày tại Hội nghị.

Hệ thống kho tàng, cơ sở kỹ thuật đều được củng cố sắp xếp khoa học, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra, đúng nguyên tắc. Trong 5 năm qua, Nhà trường đã đầu tư làm mới và củng cố 9 hệ thống chống sét; cải tạo, xây mới hơn 8.000m2 nhà che đậy khí tài, xe, máy, kho, trạm…tại Khu trung tâm và Cơ sở 2 - Đào tạo lái xe. Hệ thống phòng, chống cháy nổ được kiểm tra thường xuyên; đảm bảo tốt hệ số vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ giáo dục đào tạo, huấn luyện chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác của Nhà trường…

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Đại tá Nguyễn Hữu Cương - Hiệu trưởng Nhà trường trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Đại tá Đặng Xuân Hà - Chính ủy Nhà trường trao thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Đại tá Đặng Xuân Hà - Chính ủy Nhà trường ký chứng kiến giao ước thi đua của các cơ quan, khoa, đơn vị.

Tại Hội nghị, Nhà trường đã biểu dương, khen thưởng 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024 và phát động Phong trào thi đua với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo sự đột phá” giai đoạn 2025-2029, góp phần thực hiện tốt các nội dung, mục tiêu Cuộc vận động 50 trong thời gian tiếp theo. (ĐÀO CÔNG ĐỊNH)

Sư đoàn Không quân 371: Trong giai đoạn 2020-2024, Sư đoàn 371 đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trên 4 nội dung của Cuộc vận động 50, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, khai thác vũ khí trang bị, kỹ thuật đảm bảo an toàn giao thông. Các đơn vị đã kết hợp tổ chức nhiều phong trào thi đua, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao ý thức bảo quản, sử dụng vũ khí, phương tiện. Thường xuyên bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật của các phương tiện khí tài cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay và các nhiệm vụ khác của Sư đoàn…

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Các đại biểu tham quan các sản phẩm trưng bày tại Hội nghị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Thượng tá Kiều Việt Anh - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 371 ký chứng kiến giao ước thi đua các cơ quan, đơn vị.

Dịp này, Sư đoàn 371 đã khen thưởng 1 tập thể và 4 cá nhân, đề nghị Quân chủng PK-KQ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024. Đồng thời phát động Phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2025-2029 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo sự đột phá”. (TRẦN THỨ, NGỌC SƠN)

Kho K312, Cục Kỹ thuật: Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Kho K312 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Cuộc vận động 50 đồng bộ, toàn diện; xác định nội dung Cuộc vận động là một trong những chỉ tiêu thi đua từng năm. Quá trình thực hiện lồng ghép, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Phong trào Thi đua quyết thắng của đơn vị... Nổi bật là đã tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp nhận, cấp phát, bảo quản, bảo dưỡng niêm cất trang bị khí tài theo Điều lệ công tác Kỹ thuật. Làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật nắm chắc quy tắc an toàn trong quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật. Nền nếp chính quy công tác kỹ thuật được củng cố, tăng cường; hệ thống sổ sách, sơ đồ, biển bảng được củng cố đầy đủ; đăng ký, theo dõi chặt chẽ việc xuất-nhập trang bị kỹ thuật chặt chẽ thực chất; bảo đảm hệ số kỹ thuật (Kkt) từ 0.9 trở lên.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Trung tá Đoàn Anh Tuấn - Chính trị viên Kho K312 trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Lãnh đạo, chỉ huy Kho chứng kiến ký kết giao ước thi đua giữa các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, các nhà kho đạt tiêu chuẩn 5 tốt; phát huy tinh thần, lời dạy của Bác Hồ: “Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”, nêu cao các khẩu hiệu “Tiết kiệm là xây dựng tương lai”… xây dựng nét văn hóa “Văn minh-Lành mạnh” toàn Kho. Cuộc vận động 50 thực sự đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp, tạo động lực thúc đẩy làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn Kho; nâng cao năng lực quản lý, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật của đội ngũ cán bộ các cấp, trình độ chuyên môn tay nghề của đội ngũ nhân viên kỹ thuật; công tác kỹ thuật của đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu chất lượng, đồng bộ, nền nếp, chính quy, bảo đảm an toàn giao thông trong thực hiện nhiệm vụ và thực hành tiết kiệm.

Để Cuộc vận động 50 đi vào chiều sâu và đạt kết quả vững chắc, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Kho K312 sẽ tiếp tục quán triệt, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc hơn nữa nghị quyết, hướng dẫn của các cấp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, gắn thực hiện Cuộc vận động với Phong trào Thi đua quyết thắng và các cuộc vận động khác; duy trì tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Tại Hội nghị, Kho K312 đã trao thưởng 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024 và phát động Phong trào thi đua giai đoạn 2025-2029 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo sự đột phá”. (THÀNH CÔNG)

Học viện Phòng không - Không quân: 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện toàn diện các nội dung, mục tiêu của Cuộc vận động 50 đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Học viện; gắn các nội dung Cuộc vận động 50 với Phong trào Thi đua quyết thắng, góp phần xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập…

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50

Đại tá Lê Công Thành - Phó Giám đốc Học viện trao thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024.

Nổi bật là công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được chú trọng, các đề tài, sáng kiến đều được ứng dụng hiệu quả, sát với nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện. Thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp công tác quản lý kỹ thuật bảo đảm chặt chẽ; sổ sách đăng ký, thống kê đầy đủ, đúng quy định, ghi chép cập nhật thường xuyên; quản lý chặt chẽ súng, đạn phục vụ nhiệm vụ đào tạo, huấn luyện, đảm bảo an toàn cho người và trang thiết bị, không để xảy ra các sự cố cháy nổ, an toàn trong khai thác công nghệ thông tin và an toàn giao thông. Hằng năm, Học viện đều phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 9, Phòng Cảnh sát giao thông công an TP Hà Nội tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông cho hơn 3.000 lượt cán bộ, kỹ thuật viên, lái xe, học viên, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của quân nhân khi tham gia giao thông.

Tại Hội nghị, Học viện đã trao thưởng cho 3 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024 và phát động Phong trào thi đua với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo sự đột phá” giai đoạn 2025-2029. (MINH QUÂN)

Sư đoàn 363: 5 năm qua, Sư đoàn đã quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Cuộc vận động 50 cho các đối tượng, cụ thể hóa các chỉ tiêu đến từng cá nhân, tập thể, xây dựng chương trình hành động sát với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền, giáo dục được các cơ quan, đơn vị chú trọng với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo, đi sâu vào nâng cao nhận thức cho các đối tượng về mục tiêu, vị trí, tầm quan trọng của Cuộc vận động 50. Ban Chỉ đạo 50 các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Công tác kiểm tra, báo cáo, sơ kết được thực hiện có nền nếp.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Các đại biểu tham quan các sáng kiến trưng bày tại Hội nghị.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã gắn Cuộc vận động 50 với nhiệm vụ chính trị, Phong trào Thi đua quyết thắng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn. Tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện nhiều nội dung, giải pháp trong công tác bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động của Sư đoàn. Đồng thời thường xuyên quán triệt, giáo dục cho bộ đội chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, quy định đội mũ bảo hiểm, chú trọng kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với xe máy, các thủ tục hành chính của người và phương tiện tham gia giao thông…

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Đại tá Phạm Hồng Điệp - Chính ủy Sư đoàn trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Thượng tá Khuất Thanh Sơn - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024.

 

Tại Hội nghị, Sư đoàn 363 đã trao thưởng 8 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024 và phát động Phong trào thi đua với chủ đề: “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo sự đột phá” trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2025-2029. (HỮU NGHỊ)

Sư đoàn 365: 5 năm qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 của Sư đoàn 365 đã làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các mục tiêu của Cuộc vận động 50 đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Sư đoàn. Nổi bật là đã bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo quản, khai thác, giữ gìn vũ khí, trang bị kỹ thuật, đặc biệt khí tài mới cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện chiến đấu và tham gia diễn tập, bắn đạn thật. Sư đoàn đã thực hiện tốt các mục tiêu của Cuộc vận động 50 và gắn các nội dung của Cuộc vận động 50 với Phong trào Thi đua quyết thắng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao…

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Các đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện trưng bày tại Hội nghị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Thượng tá Vũ Long - Phó Sư đoàn trưởng trao thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024.

Tại Hội nghị, Sư đoàn 365 đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024. Đồng thời, phát động Phong trào Thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2025-2029. (DUY TÙNG, VĂN TRÍ)

Sư đoàn 375: Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 của Sư đoàn 375 đã tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các mục tiêu của Cuộc vận động 50 đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Sư đoàn. Nổi bật là đã bảo đảm tốt hệ số kỹ thuật cho vũ khí, trang bị kỹ thuật, đặc biệt là khai thác khí tài mới cho các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện chiến đấu và tham gia diễn tập, bắn đạn thật. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị đã gắn Cuộc vận động 50 với nhiệm vụ chính trị, Phong trào Thi đua quyết thắng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, hành động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn. Thường xuyên quán triệt, giáo dục cho bộ đội chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, quy định đội mũ bảo hiểm, chú trọng kiểm tra an toàn kỹ thuật đối với xe máy, các thủ tục hành chính của người và phương tiện tham gia giao thông.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Các đại biểu tham quan các sáng kiến trưng bày tại Hội nghị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Thượng tá Phan Kế Nghiệp - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 375 trao thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Các cơ quan, đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2024-2029.

Dịp này, Sư đoàn đã trao thưởng cho 5 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2024. Đồng thời phát động Phong trào thi đua với chủ đề: “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo sự đột phá” trong thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2025-2029. (DUY ĐỨC, HOÀNG DŨNG)

Sư đoàn 377: 5 năm qua, toàn Sư đoàn đã bám sát nghị quyết của Đảng ủy Quân chủng PK-KQ, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 Quân chủng; cụ thể hóa phù hợp với tình hình đơn vị; đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ từ cơ quan đến các đơn vị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động ở các cấp, các ngành, mọi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện Cuộc vận động; thực hiện các khâu đột phá, tổ chức huấn luyện, khai thác, làm chủ, định kỳ, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật, nhất là các khí tài, trang bị kỹ thuật mới, cải tiến. Gắn thực hiện Cuộc vận động với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, phong trào thi đua Quyết thắng và các Cuộc vận động khác góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất của Sư đoàn….

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Đại tá Hàn Anh Truyền - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 377 phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Các đại biểu tham quan mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được trưng bày tại Hội nghị.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Đại tá Nguyễn Văn Nam - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 377 trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50.

Các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động 50
Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 377 ký chứng kiến giao ước thi đua.

Dịp này, Sư đoàn 377 đã khen thưởng 6 tập và 13 cá nhân, đề nghị Quân chủng tặng bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động. Đồng thời phát động Phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2025 - 2029 với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo sự đột phá”. (CÔNG LUẬN)

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website