bai-1-nhung-yeu-cau-buc-thiet-phai-ban-hanh-luat-an-ninh-mang

Bài 1: Những yêu cầu bức thiết phải ban hành Luật An ninh mạng

Ngày 12-6-2018, Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, kỳ họp thứ 5 đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Luật An ninh mạng ra đời là cơ sở pháp lý ổn định về an ninh mạng theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành. Phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng; mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà nước ta tham gia ký kết.

Chi tiết

Không thể xuyên tạc Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7 đến 12-5- 2018, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) họp Hội nghị lần thứ 7 đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 26- NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (gọi tắt là Nghị quyết 26).

Chi tiết

Không thể xuyên tạc Luật An ninh mạng của Việt Nam

Ngày 12-6-2018, tại phiên họp thứ 5, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với số phiếu biểu quyết tán thành 86,86%. Luật gồm 7 chương, 43 điều và có hiệu lực thi hành từ 01-01-2019. Đây là bộ luật được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mong đợi và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới hoan nghênh, ủng hộ.

Chi tiết

Nâng cao sức đề kháng cho bộ đội, không để bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận cho ý kiến vào Dự Luật thành lập đặc khu hành chính - kinh tế và Dự Luật An ninh mạng; đông đảo cử tri cả nước, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã quan tâm đóng góp nhiều ý kiến xây dựng dự luật. Chính phủ, Quốc hội đã trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của cử tri cả nước và các nhà khoa học trong và ngoài nước. Ngày 8-6-2018, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét cho lùi việc thông qua Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sang kỳ họp thứ 6 (Quốc hội khóa XIV) để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. Sáng 11-6-2018, Quốc hội đã biểu quyết đồng ý tạm dừng thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Chi tiết

Cảnh giác trước những ấn phẩm văn học nghệ thuật có nội dung phản động

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt… Đặc biệt, một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị, chống đối đã sáng tác và tán phát nhiều tài liệu có nội dung phản động dưới dạng các ấn phẩm văn học nghệ thuật, trong đó nổi lên một số cuốn sách như: “Chính trị bình dân” do đối tượng Phạm Đoan Trang soạn thảo từ tháng 11-2016 (Phạm Đoan Trang là thành viên của các tổ chức phản động: “Sáng kiến vì lương tâm người Việt-VOICE” và tổ chức “Mạng lưới Blogger Việt Nam”). Cuốn sách này được xuất bản tại Hoa Kỳ vào tháng 9-2017, dài 517 trang, gồm 6 phần nhỏ, được chia thành 30 chương; có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu chế độ Đảng, Nhà nước, Quân đội ta; nhằm thay đổi thể chế chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Chi tiết
canh-giac-voi-thu-doan-loi-dung-internet-va-mang-xa-hoi-de-thuc-day-“tu-dien-bien”-“tu-chuyen-hoa”

Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng internet và mạng xã hội để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

QĐND - Trên một số trang mạng xã hội gần đây xuất hiện không ít thông tin sai trái, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước ta; xúc phạm đến danh dự các đồng chí cán bộ, đảng viên đã và đang giữ các trọng trách cao trong hệ thống chính trị, trong lực lượng vũ trang (LLVT). Đó là những hành động vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại đạo lý, thuần phong mỹ tục của dân tộc ta.

Chi tiết

Đảng nghiêm minh - Đảng mạnh, dân tin

Thời gian qua, nhân việc Đảng và Nhà nước ta kịp thời phát hiện và xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ cao cấp, cán bộ, đảng viên diện do Trung ương quản lý vi phạm kỷ luật của Đảng; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong nước và nước ngoài lại ráo riết tìm mọi cách để chống phá. Vẫn chiêu bài sử dụng triệt để Internet, chúng lập các tài khoản ảo, tài khoản mạo danh trên mạng xã hội để tập trung viết các bài vu khống, lôi kéo những phần tử xấu tham gia phỏng vấn rồi dàn dựng, cắt ghép tạo các clip với nội dung sai trái tung tràn ngập trên Youtube phục vụ ý đồ gây loạn nhiễu nguồn tin chính thống, đánh lừa những người nhẹ dạ, cả tin cho rằng việc xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước là cuộc đấu đá nội bộ giữa các phe phái trong Đảng…

Chi tiết

Phát huy vai trò báo chí của Quân chủng để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Cùng với tuyên truyền nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, những năm qua, báo chí trong Quân chủng luôn tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ Quân đội, Quân chủng; là lực lượng xung kích, vũ khí sắc bén trên mặt trận chính trị, tư tưởng, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng, bảo đảm cho Quân chủng luôn vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
tu-phe-binh-thanh-khan-tu-giac-nhan-khuyet-diem

Tự phê bình thành khẩn, tự giác nhận khuyết điểm

Có thể nói, biểu hiện không thành khẩn nhận khuyết điểm và không tự giác nhận kỷ luật đã tồn tại từ lâu trong quá trình xây dựng, phát triển và lãnh đạo của Đảng ta. Tuy nhiên, những năm gần đây biểu hiện này ngày càng rõ nét và hậu quả mà nó gây ra không chỉ với mỗi cá nhân mà còn ảnh hưởng đến sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

Chi tiết
nhung-viec-lam-can-thiet-de-giu-gin-ky-cuong-phep-nuoc

Những việc làm cần thiết để giữ gìn kỷ cương phép nước

Những ngày vừa qua, việc hàng loạt cán bộ bị khởi tố, bắt giam (trong đó có cả cán bộ cấp cao) được dư luận hết sức quan tâm. Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, cho rằng đó là những việc làm cần thiết để giữ gìn kỷ cương, phép nước, tiếp tục chỉnh đốn, làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, cho dù, như nhiều cán bộ lão thành phát biểu, đây cũng là nỗi đau xót trong Đảng, không ai có thể vui mừng khi thấy đồng chí của mình bị xử lý như vậy.

Chi tiết
chu-trong-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-de-phong-ngua-“tu-dien-bien”-“tu-chuyen-hoa”

Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng để phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Có nhiều nguyên nhân, nhóm nguyên nhân dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tuy nhiên, Đảng ta xác định nguyên nhân chủ yếu của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là do cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, dẫn tới lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài, làm giảm sút ý chí phấu đấu. Do vậy, để phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trước hết cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân là mục tiêu giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ trước nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chi tiết

Không thể xuyên tạc Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18). Đây là Nghị quyết quan trọng, không những giải quyết căn cơ những bất cập về tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị trong quá trình đổi mới, mà còn thể hiện được ý Đảng hợp với lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

Chi tiết
nhung-ke-“thay-boi-xem-voi”-truoc-hoi-nghi-quan-trong-cua-dang

Những kẻ “thầy bói xem voi” trước hội nghị quan trọng của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) vừa tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 6 với nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Thành công của hội nghị thể hiện bản lĩnh, quyết tâm chính trị nhất quán của Đảng ta trong xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

Chi tiết
chay-bang-cap-khong-chi-la-suy-thoai-ve-dao-duc-loi-song

"Chạy bằng cấp" - không chỉ là suy thoái về đạo đức, lối sống

Bằng cấp phần nào thể hiện trình độ kiến thức, tư duy, trí tuệ, năng lực của mỗi người và đó là một trong những tiêu chí quan trọng để cơ quan có thẩm quyền có thêm căn cứ đánh giá, tuyển dụng, bố trí, bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, cũng chính vì tiêu chí này, thời gian qua, một bộ phận cán bộ, đảng viên đã tìm mọi cách để “chạy bằng cấp” nhằm mục đích tiến thân với động cơ không lành mạnh.

Chi tiết
canh-giac-voi-hoat-dong-kich-dong-chong-pha-dang

Cảnh giác với hoạt động kích động chống phá Đảng

Thời gian qua, lợi dụng một số cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ diện do Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật; trên internet xuất hiện nhiều bài viết xuyên tạc nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang mâu thuẫn gay gắt. Hay bịa đặt trắng trợn rằng, những cán bộ bị xử lý kỷ luật chẳng qua là do có tư tưởng tiến bộ mà bị thanh trừng... Chiêu trò chống phá, đả kích, xuyên tạc của các thế lực thù địch không mới và đã được Đảng ta lường trước trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tuy nhiên, chúng ta phải hết sức tỉnh táo để lên án những nhận thức lệch lạc và hành động sai trái của chúng.

Chi tiết
xuyen-tac-thong-tin-thu-doan-cu-nhung-nguy-hai

Xuyên tạc thông tin, thủ đoạn cũ nhưng nguy hại

Xuyên tạc thông tin nhằm làm sai lệch bản chất của sự việc, hiện tượng là việc làm thường xuyên của một nhóm người thuộc diện trục lợi hoặc thù địch với cách mạng Việt Nam. Họ thường dựa vào một số sự việc xảy ra trong đời sống xã hội để tìm cách thêm thắt, dắt dây, thổi phồng sự việc, làm sai lạc hoàn toàn bản chất của sự việc. Thủ đoạn này vốn không mới nhưng thực sự nguy hại, bởi nó làm cho môi trường thông tin trở nên lẫn lộn trắng-đen, thật-giả khó phân biệt.

Chi tiết

Tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ráo riết chống phá Quân đội ta với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, có tổ chức và có sự cấu kết giữa lực lượng trong nước và ngoài nước. Chúng lợi dụng sơ hở, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; vấn đề Quân đội tham gia sản xuất, làm kinh tế; một số vi phạm của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội; mạo danh một số cán bộ cấp tướng trong Quân đội đã nghỉ hưu… để viết các tin, bài, thư nặc danh, tạo dựng các video clip có nội dung xấu độc phát tán trên Internet. Mục tiêu của chúng nhằm kích động “cộng đồng mạng” và dư luận xã hội đòi “phi chính trị hóa” Quân đội, “dân sự hóa” nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chia rẽ đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín, làm suy yếu Quân đội; chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và nhân dân với Quân đội ta.

Chi tiết

Chiêu bài kích động người dân vi phạm pháp luật và “đổi màu”

Kêu gọi, kích động người dân đẩy mạnh trào lưu “tự xử”, làm thay cơ quan công quyền khi bức xúc trước những hành vi vi phạm pháp luật; xui dại và tung hô giới trẻ lên mạng xã hội chửi bới chính quyền, chế độ để thể hiện mình mà “không bị đi tù đâu, vì đi tù không dễ”; triệt để lợi dụng những người dân bức xúc, khiếu kiện lấn sâu thêm vào việc chống phá chính quyền, chế độ để "đổi màu" thái độ chính trị của họ… Thời gian qua đã có rất nhiều chiêu bài hiểm độc của các thế lực thù địch thông qua việc kích động người dân vi phạm pháp luật…

Chi tiết
Trước 1 2 3 4 5 Tiếp

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website