nhung-viec-lam-can-thiet-de-giu-gin-ky-cuong-phep-nuoc

Những việc làm cần thiết để giữ gìn kỷ cương phép nước

Những ngày vừa qua, việc hàng loạt cán bộ bị khởi tố, bắt giam (trong đó có cả cán bộ cấp cao) được dư luận hết sức quan tâm. Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, cho rằng đó là những việc làm cần thiết để giữ gìn kỷ cương, phép nước, tiếp tục chỉnh đốn, làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, cho dù, như nhiều cán bộ lão thành phát biểu, đây cũng là nỗi đau xót trong Đảng, không ai có thể vui mừng khi thấy đồng chí của mình bị xử lý như vậy.

Chi tiết
chu-trong-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-de-phong-ngua-“tu-dien-bien”-“tu-chuyen-hoa”

Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng để phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Có nhiều nguyên nhân, nhóm nguyên nhân dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tuy nhiên, Đảng ta xác định nguyên nhân chủ yếu của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là do cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, dẫn tới lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài, làm giảm sút ý chí phấu đấu. Do vậy, để phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trước hết cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân là mục tiêu giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ trước nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chi tiết

Không thể xuyên tạc Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18). Đây là Nghị quyết quan trọng, không những giải quyết căn cơ những bất cập về tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị trong quá trình đổi mới, mà còn thể hiện được ý Đảng hợp với lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

Chi tiết
nhung-ke-“thay-boi-xem-voi”-truoc-hoi-nghi-quan-trong-cua-dang

Những kẻ “thầy bói xem voi” trước hội nghị quan trọng của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) vừa tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 6 với nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Thành công của hội nghị thể hiện bản lĩnh, quyết tâm chính trị nhất quán của Đảng ta trong xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

Chi tiết
chay-bang-cap-khong-chi-la-suy-thoai-ve-dao-duc-loi-song

"Chạy bằng cấp" - không chỉ là suy thoái về đạo đức, lối sống

Bằng cấp phần nào thể hiện trình độ kiến thức, tư duy, trí tuệ, năng lực của mỗi người và đó là một trong những tiêu chí quan trọng để cơ quan có thẩm quyền có thêm căn cứ đánh giá, tuyển dụng, bố trí, bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, cũng chính vì tiêu chí này, thời gian qua, một bộ phận cán bộ, đảng viên đã tìm mọi cách để “chạy bằng cấp” nhằm mục đích tiến thân với động cơ không lành mạnh.

Chi tiết
canh-giac-voi-hoat-dong-kich-dong-chong-pha-dang

Cảnh giác với hoạt động kích động chống phá Đảng

Thời gian qua, lợi dụng một số cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ diện do Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật; trên internet xuất hiện nhiều bài viết xuyên tạc nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang mâu thuẫn gay gắt. Hay bịa đặt trắng trợn rằng, những cán bộ bị xử lý kỷ luật chẳng qua là do có tư tưởng tiến bộ mà bị thanh trừng... Chiêu trò chống phá, đả kích, xuyên tạc của các thế lực thù địch không mới và đã được Đảng ta lường trước trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tuy nhiên, chúng ta phải hết sức tỉnh táo để lên án những nhận thức lệch lạc và hành động sai trái của chúng.

Chi tiết
xuyen-tac-thong-tin-thu-doan-cu-nhung-nguy-hai

Xuyên tạc thông tin, thủ đoạn cũ nhưng nguy hại

Xuyên tạc thông tin nhằm làm sai lệch bản chất của sự việc, hiện tượng là việc làm thường xuyên của một nhóm người thuộc diện trục lợi hoặc thù địch với cách mạng Việt Nam. Họ thường dựa vào một số sự việc xảy ra trong đời sống xã hội để tìm cách thêm thắt, dắt dây, thổi phồng sự việc, làm sai lạc hoàn toàn bản chất của sự việc. Thủ đoạn này vốn không mới nhưng thực sự nguy hại, bởi nó làm cho môi trường thông tin trở nên lẫn lộn trắng-đen, thật-giả khó phân biệt.

Chi tiết

Tăng cường đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị ráo riết chống phá Quân đội ta với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, có tổ chức và có sự cấu kết giữa lực lượng trong nước và ngoài nước. Chúng lợi dụng sơ hở, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; vấn đề Quân đội tham gia sản xuất, làm kinh tế; một số vi phạm của cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội; mạo danh một số cán bộ cấp tướng trong Quân đội đã nghỉ hưu… để viết các tin, bài, thư nặc danh, tạo dựng các video clip có nội dung xấu độc phát tán trên Internet. Mục tiêu của chúng nhằm kích động “cộng đồng mạng” và dư luận xã hội đòi “phi chính trị hóa” Quân đội, “dân sự hóa” nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chia rẽ đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín, làm suy yếu Quân đội; chia rẽ mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương và nhân dân với Quân đội ta.

Chi tiết

Chiêu bài kích động người dân vi phạm pháp luật và “đổi màu”

Kêu gọi, kích động người dân đẩy mạnh trào lưu “tự xử”, làm thay cơ quan công quyền khi bức xúc trước những hành vi vi phạm pháp luật; xui dại và tung hô giới trẻ lên mạng xã hội chửi bới chính quyền, chế độ để thể hiện mình mà “không bị đi tù đâu, vì đi tù không dễ”; triệt để lợi dụng những người dân bức xúc, khiếu kiện lấn sâu thêm vào việc chống phá chính quyền, chế độ để "đổi màu" thái độ chính trị của họ… Thời gian qua đã có rất nhiều chiêu bài hiểm độc của các thế lực thù địch thông qua việc kích động người dân vi phạm pháp luật…

Chi tiết

Mê tín dị đoan - một biểu hiện của suy thoái

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII có nêu 1 trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống có biểu hiện là mê tín dị đoan. Điều đáng lo ngại là các hiện tượng mê tín dị đoan hiện nay không chỉ tập trung ở các tầng lớp có trình độ học vấn và mức sống thấp, mà ngày càng có chiều hướng phát triển mạnh trong các bộ phận dân cư có trình độ dân trí cao, mức sống khá giả, trong số đó có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, thậm chí cả cán bộ cao cấp.

Chi tiết
chu-dong-phong-ngua-dau-tranh-voi-nhung-hanh-vi-lam-lo-bi-mat-nha-nuoc

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi làm lộ bí mật Nhà nước

Một trong những tồn tại khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chỉ ra tại Hội nghị lần thứ 4 là: “Tình trạng lộ, lọt thông tin, bí mật Nhà nước, nhất là qua mạng internet, qua các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng nghiêm trọng...".

Chi tiết
tang-cuong-cong-tac-bao-dam-an-toan-an-ninh-mang-trong-tinh-hinh-moi

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới

Từ đầu thế kỷ 21, thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là cuộc cách mạng gắn liền với sự phát triển của không gian mạng, hợp nhất công nghệ vật lý, kỹ thuật số và sinh học, kết hợp giữa hệ thống ảo và thực thể, làm thay đổi căn bản cách thức con người tạo ra sản phẩm, từ đó tạo nên “cuộc cách mạng” về tổ chức các chuỗi sản xuất - giá trị.

Chi tiết

Cảnh giác với chiêu trò mạo danh để chia rẽ nội bộ Quân đội

Gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng sử dụng những thủ đoạn mạo danh cán bộ có uy tín, nhất là một số cán bộ lão thành, tướng lĩnh Quân đội có nhiều đóng góp cho cách mạng để chống phá, chia rẽ nội bộ Quân đội; sâu xa hơn chúng hòng tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối đoàn kết máu thịt giữa Quân đội với nhân dân, gây nghi kỵ lẫn nhau, mất đoàn kết nội bộ. Tuy vẫn là những chiêu trò không mới như viết đơn thư tố cáo theo kiểu “ném đá giấu tay” bịa đặt, vu khống và hạ thấp danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội… nhưng chúng ta vẫn cần cảnh giác cao độ trước những chiêu trò này.

Chi tiết
van-co-nhung-cai-nhin-lech-lac-ve-tham-gia-hoat-dong-kinh-te-de-tang-cuong-cung-co-quoc-phong-cua-quan-doi

Vẫn có những cái nhìn lệch lạc về tham gia hoạt động kinh tế để tăng cường củng cố quốc phòng của Quân đội

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Đảng ta khẳng định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Các nhiệm vụ này phải được đặt trong mối quan hệ biện chứng, tác động hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau.

Chi tiết

Không để địch lợi dụng Dự án sân golf Tân Sơn Nhất để chống phá Quân đội

Việc xây dựng Dự án sân golf tại Sân bay Tân Sơn Nhất, xuất phát từ việc ta tiếp thu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, nhằm tận dụng khu đất dự trữ quốc phòng trong thời bình còn nhàn rỗi để phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách cho Nhà nước, Quân đội, tạo việc làm cho người lao động, góp phần phát triển đất nước. Khi cần thiết theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng sẽ thu hồi để phục vụ cho mục đích quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật. Dự án được triển khai theo đúng trình tự của các cấp có thẩm quyền và được phê duyệt tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Dự án đưa vào khai thác, sử dụng một số hạng mục từ năm 2015, trước khi Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải như hiện nay.

Chi tiết

Hiểu rõ chức năng của Quân đội để đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thể hiện ở chỗ, lấy xây dựng để bảo vệ, xây dựng cũng là một phương thức hữu hiệu để bảo vệ, trong xây dựng có bảo vệ, trong bảo vệ có xây dựng. Xây dựng đất nước vững mạnh, kinh tế phát triển bền vững, đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng nâng cao, tình hình chính trị xã hội ổn định… là cơ sở vững chắc cho bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ Tổ quốc tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng; và bản thân lực lượng trực tiếp bảo vệ cũng tham gia xây dựng đất nước; tăng cường quốc phòng, an ninh nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, tạo sức mạnh cần thiết để ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo đảm cho đất nước phát triển bền vững.

Chi tiết

Cảnh giác trước những luận điệu chống phá Quân đội của các thế lực thù địch

Thời gian gần đây, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tiếp tục diễn biến phức tạp; chúng triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị, một số “điểm nóng” xảy ra trong nước liên quan đến đời sống sinh hoạt, quyền lợi chính trị, kinh tế của các tầng lớp nhân dân; tình hình biên giới, biển đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… Đặc biệt, một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã tán phát nhiều tài liệu có nội dung chống phá Quân đội, nhất là chúng lợi dụng ý kiến của một số đại biểu Quốc hội về mở rộng Sân bay Tân Sơn Nhất tại kỳ họp thứ 3 (Quốc hội khóa XIV) để tăng cường chống phá.

Chi tiết

Ngăn ngừa tình trạng nói và viết không đúng quan điểm, đường lối của Đảng

Một trong những nổi cộm của biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng chỉ rõ là một bộ phận cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) “nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Muốn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhất thiết phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn biểu hiện suy thoái nghiêm trọng này.

Chi tiết
Trước 1 2 3 4 Tiếp

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Tỉ giáMua vàoBán ra
AUD16,27316,550
CAD17,10717,451
CHF23,01023,472
DKK0,0003,569
EUR26,02426,754
GBP30,06430,545
HKD2,9142,979
INR0,0000,349
JPY0,2030,211
KRW0,0190,021
KWD0,00079,274
MYR0,0005,751
NOK0,0002,758
RUB0,0000,403
SAR0,0006,413
SEK0,0002,534
SGD16,96317,269
THB0,7170,747
USD23,15023,250

Liên kết website