xem-doc-tren-mang-xa-hoi-bang-ly-tri

Xem, đọc trên mạng xã hội bằng lý trí

Phải khẳng định rằng, khi tham gia mạng xã hội, chúng ta có điều kiện giao lưu, kết bạn, chia sẻ nhanh và rộng rãi hơn quan điểm của mình tới các vấn đề xã hội mình quan tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực mà mạng xã hội mang lại, vẫn còn những hạn chế, rủi ro, nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến lợi ích của người dùng, đặc biệt là tình trạng nhiễu loạn thông tin, gây mất định hướng tư tưởng, nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức.

Chi tiết
bai-cuoi-tang-cuong-dau-tranh-phan-bac-cac-luan-dieu-xuyen-tac-cua-cac-the-luc-thu-dich-ve-luat-an-ninh-mang

Bài cuối: Tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về Luật An ninh mạng

Ngay trước, trong và sau khi Luật An ninh mạng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5, các thế lực thù địch, phản động đã tập trung tuyên truyền, xuyên tạc về nội dung Luật như: “chống lại loài người”, “bịt miệng dân chủ”, “đàn áp bất đồng chứng kiến”, “tạo rào cản kinh doanh”, “tăng chi phí cho doanh nghiệp”, “thêm giấy phép con”, “lạm quyền”, “cấm sử dụng Facebook, Google”… Đây là những thông tin hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, với mục đích cản trở hoặc gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh mạng.

Chi tiết
bai-2-noi-dung-cot-loi-cua-luat-an-ninh-mang

Bài 2: Nội dung cốt lõi của Luật An ninh mạng

Luật An ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Chi tiết
bai-1-nhung-yeu-cau-buc-thiet-phai-ban-hanh-luat-an-ninh-mang

Bài 1: Những yêu cầu bức thiết phải ban hành Luật An ninh mạng

Ngày 12-6-2018, Quốc hội khóa XIV Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, kỳ họp thứ 5 đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng. Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2019. Luật An ninh mạng ra đời là cơ sở pháp lý ổn định về an ninh mạng theo hướng áp dụng các quy định pháp luật một cách đồng bộ, khả thi trong thực tiễn thi hành. Phát huy các nguồn lực của đất nước để bảo đảm an ninh mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng; mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh mạng trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với pháp luật trong nước và điều ước quốc tế mà nước ta tham gia ký kết.

Chi tiết

Không thể xuyên tạc Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 7 đến 12-5- 2018, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) họp Hội nghị lần thứ 7 đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết số 26- NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” (gọi tắt là Nghị quyết 26).

Chi tiết

Không thể xuyên tạc Luật An ninh mạng của Việt Nam

Ngày 12-6-2018, tại phiên họp thứ 5, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với số phiếu biểu quyết tán thành 86,86%. Luật gồm 7 chương, 43 điều và có hiệu lực thi hành từ 01-01-2019. Đây là bộ luật được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta mong đợi và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới hoan nghênh, ủng hộ.

Chi tiết

Nâng cao sức đề kháng cho bộ đội, không để bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật

Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận cho ý kiến vào Dự Luật thành lập đặc khu hành chính - kinh tế và Dự Luật An ninh mạng; đông đảo cử tri cả nước, các nhà khoa học trong và ngoài nước đã quan tâm đóng góp nhiều ý kiến xây dựng dự luật. Chính phủ, Quốc hội đã trân trọng tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của cử tri cả nước và các nhà khoa học trong và ngoài nước. Ngày 8-6-2018, Văn phòng Chính phủ ra Thông báo đã thống nhất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét cho lùi việc thông qua Dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sang kỳ họp thứ 6 (Quốc hội khóa XIV) để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện. Sáng 11-6-2018, Quốc hội đã biểu quyết đồng ý tạm dừng thông qua Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc.

Chi tiết

Cảnh giác trước những ấn phẩm văn học nghệ thuật có nội dung phản động

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt… Đặc biệt, một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị, chống đối đã sáng tác và tán phát nhiều tài liệu có nội dung phản động dưới dạng các ấn phẩm văn học nghệ thuật, trong đó nổi lên một số cuốn sách như: “Chính trị bình dân” do đối tượng Phạm Đoan Trang soạn thảo từ tháng 11-2016 (Phạm Đoan Trang là thành viên của các tổ chức phản động: “Sáng kiến vì lương tâm người Việt-VOICE” và tổ chức “Mạng lưới Blogger Việt Nam”). Cuốn sách này được xuất bản tại Hoa Kỳ vào tháng 9-2017, dài 517 trang, gồm 6 phần nhỏ, được chia thành 30 chương; có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu chế độ Đảng, Nhà nước, Quân đội ta; nhằm thay đổi thể chế chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Chi tiết
canh-giac-voi-thu-doan-loi-dung-internet-va-mang-xa-hoi-de-thuc-day-“tu-dien-bien”-“tu-chuyen-hoa”

Cảnh giác với thủ đoạn lợi dụng internet và mạng xã hội để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

QĐND - Trên một số trang mạng xã hội gần đây xuất hiện không ít thông tin sai trái, bịa đặt, nói xấu Đảng, Nhà nước ta; xúc phạm đến danh dự các đồng chí cán bộ, đảng viên đã và đang giữ các trọng trách cao trong hệ thống chính trị, trong lực lượng vũ trang (LLVT). Đó là những hành động vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước, đi ngược lại đạo lý, thuần phong mỹ tục của dân tộc ta.

Chi tiết

Đảng nghiêm minh - Đảng mạnh, dân tin

Thời gian qua, nhân việc Đảng và Nhà nước ta kịp thời phát hiện và xử lý kỷ luật những cán bộ, đảng viên, nhất là những cán bộ cao cấp, cán bộ, đảng viên diện do Trung ương quản lý vi phạm kỷ luật của Đảng; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong nước và nước ngoài lại ráo riết tìm mọi cách để chống phá. Vẫn chiêu bài sử dụng triệt để Internet, chúng lập các tài khoản ảo, tài khoản mạo danh trên mạng xã hội để tập trung viết các bài vu khống, lôi kéo những phần tử xấu tham gia phỏng vấn rồi dàn dựng, cắt ghép tạo các clip với nội dung sai trái tung tràn ngập trên Youtube phục vụ ý đồ gây loạn nhiễu nguồn tin chính thống, đánh lừa những người nhẹ dạ, cả tin cho rằng việc xử lý những cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước là cuộc đấu đá nội bộ giữa các phe phái trong Đảng…

Chi tiết

Phát huy vai trò báo chí của Quân chủng để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Cùng với tuyên truyền nhiệm vụ SSCĐ, QLVT, QLĐHB, những năm qua, báo chí trong Quân chủng luôn tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ Quân đội, Quân chủng; là lực lượng xung kích, vũ khí sắc bén trên mặt trận chính trị, tư tưởng, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân chủng, bảo đảm cho Quân chủng luôn vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
tu-phe-binh-thanh-khan-tu-giac-nhan-khuyet-diem

Tự phê bình thành khẩn, tự giác nhận khuyết điểm

Có thể nói, biểu hiện không thành khẩn nhận khuyết điểm và không tự giác nhận kỷ luật đã tồn tại từ lâu trong quá trình xây dựng, phát triển và lãnh đạo của Đảng ta. Tuy nhiên, những năm gần đây biểu hiện này ngày càng rõ nét và hậu quả mà nó gây ra không chỉ với mỗi cá nhân mà còn ảnh hưởng đến sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.

Chi tiết
nhung-viec-lam-can-thiet-de-giu-gin-ky-cuong-phep-nuoc

Những việc làm cần thiết để giữ gìn kỷ cương phép nước

Những ngày vừa qua, việc hàng loạt cán bộ bị khởi tố, bắt giam (trong đó có cả cán bộ cấp cao) được dư luận hết sức quan tâm. Đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, cho rằng đó là những việc làm cần thiết để giữ gìn kỷ cương, phép nước, tiếp tục chỉnh đốn, làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, cho dù, như nhiều cán bộ lão thành phát biểu, đây cũng là nỗi đau xót trong Đảng, không ai có thể vui mừng khi thấy đồng chí của mình bị xử lý như vậy.

Chi tiết
chu-trong-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong-de-phong-ngua-“tu-dien-bien”-“tu-chuyen-hoa”

Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng để phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Có nhiều nguyên nhân, nhóm nguyên nhân dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tuy nhiên, Đảng ta xác định nguyên nhân chủ yếu của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là do cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, dẫn tới lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao động trước những tác động từ bên ngoài, làm giảm sút ý chí phấu đấu. Do vậy, để phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trước hết cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân là mục tiêu giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ trước nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chi tiết

Không thể xuyên tạc Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)

Ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (Khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (gọi tắt là Nghị quyết 18). Đây là Nghị quyết quan trọng, không những giải quyết căn cơ những bất cập về tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị trong quá trình đổi mới, mà còn thể hiện được ý Đảng hợp với lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

Chi tiết
nhung-ke-“thay-boi-xem-voi”-truoc-hoi-nghi-quan-trong-cua-dang

Những kẻ “thầy bói xem voi” trước hội nghị quan trọng của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) vừa tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 6 với nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng. Thành công của hội nghị thể hiện bản lĩnh, quyết tâm chính trị nhất quán của Đảng ta trong xây dựng Đảng, xây dựng đất nước.

Chi tiết
chay-bang-cap-khong-chi-la-suy-thoai-ve-dao-duc-loi-song

"Chạy bằng cấp" - không chỉ là suy thoái về đạo đức, lối sống

Bằng cấp phần nào thể hiện trình độ kiến thức, tư duy, trí tuệ, năng lực của mỗi người và đó là một trong những tiêu chí quan trọng để cơ quan có thẩm quyền có thêm căn cứ đánh giá, tuyển dụng, bố trí, bổ nhiệm cán bộ. Tuy nhiên, cũng chính vì tiêu chí này, thời gian qua, một bộ phận cán bộ, đảng viên đã tìm mọi cách để “chạy bằng cấp” nhằm mục đích tiến thân với động cơ không lành mạnh.

Chi tiết
Trước 1 2 3 4 5 Tiếp

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website