canh-giac-voi-nhieu-mui-cong-kich-hong-phi-chinh-tri-hoa-quan-doi

Cảnh giác với nhiều mũi công kích hòng "Phi chính trị hóa Quân đội"

Trên các trang mạng xã hội gần đây, tần suất xuất hiện ngày càng nhiều các hình ảnh, clip (hoặc thật, hoặc cố ý cắt ghép) với những động tác, tác phong chưa đúng mực của quân nhân, hoặc ít nhiều liên quan đến Quân đội ta. Đa phần các hình ảnh, clip này được “gắn” những lời tựa, nội dung có dụng ý xấu, với mục đích công kích, chống phá, hòng “Phi chính trị hóa Quân đội” của các thế lực thù địch, phản động.

Chi tiết
phong-chong-san-pham-van-hoa-doc-hai-va-cac-te-nan-xa-hoi

Phòng chống sản phẩm văn hóa độc hại và các tệ nạn xã hội

Các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động và các tệ nạn xã hội nếu xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị sẽ gây tác hại khôn lường. Nó không chỉ làm cho đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ bị vẩn đục mà còn dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ; là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta.

Chi tiết

Giữ gìn và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của quân nhân cách mạng được hình thành và phát triển trong suốt hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta. Hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong chiến tranh trước đây cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay luôn in đậm trong lòng nhân dân, làm cho mối quan hệ quân dân luôn luôn gắn bó, tạo nên sức mạnh to lớn để Quân đội ta chiến thắng mọi kẻ thù.

Chi tiết

Đơn thư khiếu nại vượt cấp - Vấn đề cần được quan tâm hơn

Thời gian qua, trong phạm vi cả nước và Quân đội nói chung, trong Quân chủng ta nói riêng đã xuất hiện nhiều đơn thư khiếu nại nặc danh, mạo danh, đơn thư vượt cấp... làm rối bận lãnh đạo, chỉ huy các cấp và các cơ quan chức năng, nhất là những dịp diễn ra các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng.

Chi tiết
nang-cao-chat-luong-cong-tac-tuyen-truyen-mieng-va-hoat-dong-bao-cao-vien-trong-quan-chung-phong-khong-khong-quan

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trong Quân chủng Phòng không-Không quân

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên trong Quân chủng Phòng không-Không quân đã có sự phát triển tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu thông tin định hướng, phản bác những thông tin sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, giải thích rõ những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm trên lĩnh vực kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, đối ngoại và kết quả hoạt động của Quân đội, Quân chủng, đơn vị, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân chủng…

Chi tiết

Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng

Để góp phần làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta, một trong những biện pháp quan trọng hàng đầu là phải tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng. Xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tiên phong về trí tuệ, đoàn kết thống nhất cao, có trình độ lãnh đạo ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, chỗ dựa tin cậy của đơn vị trên mặt trận chống “diễn biến hò

Chi tiết

Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Bằng âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, trong nhiều năm qua, các thế lực thù địch ra sức phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước, phủ nhận những thành quả cách mạng của dân tộc ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và trong sự nghiệp đổi mới. Đặc biệt, nhân các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội... đã xuất hiện những cán bộ, đảng viên lợi dụng việc góp ý kiến để vào hùa với bọn

Chi tiết
Trước 1 2 3 4 5

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website