Mê tín dị đoan - một biểu hiện của suy thoái

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII có nêu 1 trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống có biểu hiện là mê tín dị đoan. Điều đáng lo ngại là các hiện tượng mê tín dị đoan hiện nay không chỉ tập trung ở các tầng lớp có trình độ học vấn và mức sống thấp, mà ngày càng có chiều hướng phát triển mạnh trong các bộ phận dân cư có trình độ dân trí cao, mức sống khá giả, trong số đó có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, thậm chí cả cán bộ cao cấp.

Chi tiết
chu-dong-phong-ngua-dau-tranh-voi-nhung-hanh-vi-lam-lo-bi-mat-nha-nuoc

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với những hành vi làm lộ bí mật Nhà nước

Một trong những tồn tại khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII chỉ ra tại Hội nghị lần thứ 4 là: “Tình trạng lộ, lọt thông tin, bí mật Nhà nước, nhất là qua mạng internet, qua các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng nghiêm trọng...".

Chi tiết
tang-cuong-cong-tac-bao-dam-an-toan-an-ninh-mang-trong-tinh-hinh-moi

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới

Từ đầu thế kỷ 21, thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đây là cuộc cách mạng gắn liền với sự phát triển của không gian mạng, hợp nhất công nghệ vật lý, kỹ thuật số và sinh học, kết hợp giữa hệ thống ảo và thực thể, làm thay đổi căn bản cách thức con người tạo ra sản phẩm, từ đó tạo nên “cuộc cách mạng” về tổ chức các chuỗi sản xuất - giá trị.

Chi tiết

Cảnh giác với chiêu trò mạo danh để chia rẽ nội bộ Quân đội

Gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng sử dụng những thủ đoạn mạo danh cán bộ có uy tín, nhất là một số cán bộ lão thành, tướng lĩnh Quân đội có nhiều đóng góp cho cách mạng để chống phá, chia rẽ nội bộ Quân đội; sâu xa hơn chúng hòng tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối đoàn kết máu thịt giữa Quân đội với nhân dân, gây nghi kỵ lẫn nhau, mất đoàn kết nội bộ. Tuy vẫn là những chiêu trò không mới như viết đơn thư tố cáo theo kiểu “ném đá giấu tay” bịa đặt, vu khống và hạ thấp danh dự, uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội… nhưng chúng ta vẫn cần cảnh giác cao độ trước những chiêu trò này.

Chi tiết
van-co-nhung-cai-nhin-lech-lac-ve-tham-gia-hoat-dong-kinh-te-de-tang-cuong-cung-co-quoc-phong-cua-quan-doi

Vẫn có những cái nhìn lệch lạc về tham gia hoạt động kinh tế để tăng cường củng cố quốc phòng của Quân đội

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Đảng ta khẳng định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Các nhiệm vụ này phải được đặt trong mối quan hệ biện chứng, tác động hỗ trợ và thúc đẩy lẫn nhau.

Chi tiết

Không để địch lợi dụng Dự án sân golf Tân Sơn Nhất để chống phá Quân đội

Việc xây dựng Dự án sân golf tại Sân bay Tân Sơn Nhất, xuất phát từ việc ta tiếp thu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, nhằm tận dụng khu đất dự trữ quốc phòng trong thời bình còn nhàn rỗi để phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách cho Nhà nước, Quân đội, tạo việc làm cho người lao động, góp phần phát triển đất nước. Khi cần thiết theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng sẽ thu hồi để phục vụ cho mục đích quân sự, quốc phòng theo quy định của pháp luật. Dự án được triển khai theo đúng trình tự của các cấp có thẩm quyền và được phê duyệt tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26-11-2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Dự án đưa vào khai thác, sử dụng một số hạng mục từ năm 2015, trước khi Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải như hiện nay.

Chi tiết

Hiểu rõ chức năng của Quân đội để đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng ta, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Kết hợp xây dựng CNXH với bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN thể hiện ở chỗ, lấy xây dựng để bảo vệ, xây dựng cũng là một phương thức hữu hiệu để bảo vệ, trong xây dựng có bảo vệ, trong bảo vệ có xây dựng. Xây dựng đất nước vững mạnh, kinh tế phát triển bền vững, đời sống của các tầng lớp nhân dân ngày càng nâng cao, tình hình chính trị xã hội ổn định… là cơ sở vững chắc cho bảo vệ Tổ quốc. Bảo vệ Tổ quốc tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng; và bản thân lực lượng trực tiếp bảo vệ cũng tham gia xây dựng đất nước; tăng cường quốc phòng, an ninh nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia, tạo sức mạnh cần thiết để ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo đảm cho đất nước phát triển bền vững.

Chi tiết

Cảnh giác trước những luận điệu chống phá Quân đội của các thế lực thù địch

Thời gian gần đây, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tiếp tục diễn biến phức tạp; chúng triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị, một số “điểm nóng” xảy ra trong nước liên quan đến đời sống sinh hoạt, quyền lợi chính trị, kinh tế của các tầng lớp nhân dân; tình hình biên giới, biển đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… Đặc biệt, một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã tán phát nhiều tài liệu có nội dung chống phá Quân đội, nhất là chúng lợi dụng ý kiến của một số đại biểu Quốc hội về mở rộng Sân bay Tân Sơn Nhất tại kỳ họp thứ 3 (Quốc hội khóa XIV) để tăng cường chống phá.

Chi tiết

Ngăn ngừa tình trạng nói và viết không đúng quan điểm, đường lối của Đảng

Một trong những nổi cộm của biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng chỉ rõ là một bộ phận cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) “nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Muốn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nhất thiết phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống, ngăn chặn biểu hiện suy thoái nghiêm trọng này.

Chi tiết
canh-giac-voi-nhung-loi-sao-rong-mi-dan-xuyen-tac-su-that

Cảnh giác với những lời sáo rỗng, mị dân, xuyên tạc sự thật

Là người miền Trung, ai chẳng xót xa khi một năm về trước, sự cố do Công ty Formosa gây ra làm ô nhiễm môi trường biển, khiến nhiều gia đình lao đao, khổ sở vì mất kế sinh nhai.

Chi tiết

"Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và giải pháp phòng, chống

Vấn đề “tự diễn biến” xét từ góc độ là sự suy thoái về mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự chuyến hóa” trong tổ chức, con người, trước hết là trong tổ chức đảng, tổ chức bộ máy Nhà nước, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt. Điều này đã từng diễn ra ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN) Đông Âu trước đây.

Chi tiết

Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Quân đội trong tình hình hiện nay

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân đội nói chung, Quân chủng nói riêng đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nhiều cơ quan, đơn vị đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng các chỉ thị, quy chế, quy định, kế hoạch của cấp mình, sát với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần đảm bảo nội bộ cơ quan, đơn vị trong sạch về chính trị, vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
tu-phe-binh-va-phe-binh-kho-khan-nhung-la-khau-mau-chot-nhat

Tự phê bình và phê bình - Khó khăn nhưng là khâu mấu chốt nhất

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là thứ "vũ khí thần diệu" để Đảng thường xuyên trong sạch, vững mạnh. Song, tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XII vừa qua, Đảng đã nghiêm túc nhìn nhận sau nhiều năm thực hiện các nghị quyết về chỉnh đốn Đảng, cùng với những kết quả đạt được, tình trạng suy thoái trong Đảng chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, thậm chí có dấu hiệu cho thấy còn phức tạp hơn. Một phần quan trọng là do nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện không nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì đây là khâu mấu chốt nhất nhưng cũng có nhiều khó khăn nhất.

Chi tiết
dung-di-nguoc-lai-voi-giao-ly-va-dao-ly

Đừng đi ngược lại với giáo lý và đạo lý

Là quốc gia đa tôn giáo, tuy nhiên, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tôn giáo tại Việt Nam luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau, hoạt động bình đẳng, công khai theo quy định của pháp luật. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, các giáo dân luôn một lòng phụng sự Tổ quốc, phụng vì nhân dân. Sống tốt đời, đẹp đạo, kính chúa, yêu nước. Tuy nhiên, cá biệt vẫn có những kẻ lợi dụng tự do tôn giáo để gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nguy hiểm hơn, chúng cấu kết với các phần tử phản động, cơ hội ở trong và ngoài nước để chống Đảng, hòng phá vỡ thành quả cách mạng của nhân dân ta.

Chi tiết
noi-di-doi-voi-lam-mot-pham-chat-khong-the-thieu-cua-can-bo-dang-vien

Nói đi đôi với làm - một phẩm chất không thể thiếu của cán bộ, đảng viên

Trong lịch sử hoạt động cách mạng của Đảng ta, chưa bao giờ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lại được đặt ra cấp bách và khắc nghiệt như hiện nay. Vì sao vậy?

Chi tiết
khong-de-ke-xau-kich-dong-pha-hoai-an-ninh-chinh-tri-kinh-te

Không để kẻ xấu kích động, phá hoại an ninh chính trị, kinh tế

Nhiều năm qua, các thế lực chống phá Đảng, Nhà nước thường xuyên lợi dụng những bất cập, hạn chế, yếu kém trong quản lý kinh tế-xã hội ở các địa phương để kích động, tạo ra những “điểm nóng” nhằm phá hoại an ninh chính trị, kinh tế, trật tự an toàn xã hội. Để ngăn chặn và làm thất bại những âm mưu nguy hiểm ấy đòi hỏi phải có nhiều giải pháp hiệu quả trên cả hai phương diện: “Xây” và “chống”.

Chi tiết
doi-moi-giao-duc-chinh-tri-cong-viec-cap-thiet-hien-nay

Đổi mới giáo dục chính trị - công việc cấp thiết hiện nay

Thời đại toàn cầu hóa, cuộc sống trong "thế giới phẳng" hiện nay đang diễn ra với tốc độ như một cơn lốc. Có nhà bình luận quốc tế đã nói: “Đây là thời điểm mà nếu ngồi yên với tư duy ứ đọng thì các nhà tư tưởng sẽ bị tụt hậu, các nhà chính trị sẽ bị mất định hướng, các nhà kinh doanh sẽ bị mất thị trường và thậm chí cha cố cũng sẽ mất hết con chiên”.

Chi tiết
de-thanh-nien-vung-vang-tien-phong-tren-mat-tran-dau-tranh-chong-“tu-dien-bien”-“tu-chuyen-hoa”

Để thanh niên vững vàng, tiên phong trên mặt trận đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Trong mọi giai đoạn cách mạng, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ luôn sung sức, năng động, nắm bắt thông tin nhanh nhạy, có năng lực tiếp cận, sáng tạo với công nghệ mới và luôn nhạy cảm với các vấn đề chính trị xã hội.

Chi tiết
Trước 1 2 3 4 5 Tiếp

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website