22 giờ:34 phút Thứ sáu, ngày 10 tháng 3 , 2017

Để thanh niên vững vàng, tiên phong trên mặt trận đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Trong mọi giai đoạn cách mạng, thanh niên luôn là lực lượng xã hội to lớn, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ luôn sung sức, năng động, nắm bắt thông tin nhanh nhạy, có năng lực tiếp cận, sáng tạo với công nghệ mới và luôn nhạy cảm với các vấn đề chính trị xã hội.

Để thanh niên vững vàng, tiên phong trên mặt trận  đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Đại tá Trần Liên - nguyên Phó Tư lệnh Binh chủng Ra đa
kể chuyện lịch sử Bộ đội Ra đa với chiến sĩ Trung đoàn 293 (Sư đoàn 361).

So với dân số cả nước, thanh niên chiếm khoảng 39%. Trong Quân chủng PK-KQ, lực lượng đoàn viên, thanh niên chiếm khoảng hơn 40%. Nhìn chung, đại đa số thanh niên có lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, có nhận thức chính trị tốt và đã có nhiều đóng góp rất lớn cho xã hội. Tuy vậy, bên cạnh đó còn một bộ phận thanh niên xa rời đạo đức, lý tưởng cách mạng, có lối sống thực dụng nên dễ bị tác động bởi mặt trái của nền kinh tế thị trường... Cũng bởi đặc điểm là nhạy cảm, dễ tiếp cận cái mới, thích tự do, tự khẳng định mình, lại chưa có nhiều kinh nghiệm, nhận thức các vấn đề chính trị - xã hội còn hạn chế nên thanh niên thường dễ bị lôi kéo, kích động. Cũng vì thế mà các thế lực thù địch luôn coi thanh niên là đối tượng đặc biệt để lợi dụng thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thực hiện “Phi chính trị hóa Quân đội”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trên thực tế, các thế lực phản động trong và ngoài nước luôn tìm mọi cách tác động vào giới trẻ. Họ dùng nhiều chiêu bài, cách thức kích động như lợi dụng tự do, tôn giáo để đánh vào sự nông nổi của một số ít bạn trẻ hòng tạo ra một thế hệ trẻ sống theo chủ nghĩa thực dụng, thích ăn chơi, lười lao động, sống vụ lợi, vị kỷ, hay so đo... Từ một số ít thanh niên chưa tốt này, chúng lợi dụng các trang mạng xã hội trên internet để phát tán tài liệu có nội dung phản động, ấn phẩm văn hóa đồi trụy để “chuyển hóa” dần dần lớp trẻ. Chúng bịa đặt, đưa nhiều thông tin sai lệch, lấp lửng, giật gân và tạo ra các diễn đàn để nhiều người trẻ truy cập và mời chào tham luận. Chúng khoét sâu vào những vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong xã hội được báo chí trong nước đăng tải và hướng luồng dư luận vào những vụ việc này để kích động lớp trẻ tỏ thái độ bất mãn. Chúng lợi dụng một số hiện tượng cá biệt, cắt ghép những hình ảnh, hành động chưa thật đẹp của cán bộ, chiến sĩ ta để làm phai nhạt hình ảnh "Bộ đội cụ Hồ" trong lòng nhân dân, gây chia rẽ quân đội với nhân dân, làm xói mòn lòng tin của nhân dân với quân đội, với Đảng, Nhà nước… Với chiêu bài này, chúng đã đạt được mục đích là hình thành một bộ phận thanh niên ít rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống nên không đủ kiến thức và sự tỉnh táo để nhận diện âm mưu thâm độc của chúng.

Từ thực tế tác động đó, gần đây đã xuất hiện một số trí thức, học sinh, sinh viên thiếu lòng tin vào công cuộc đổi mới của Đảng. Do không nhận thức được âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, một số người đã bị kích động, viết trên blog, facebook những bài đề cao quan điểm “dân chủ tư sản”, nói xấu chế độ, vu cáo, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Quân đội, quân nhân. Chúng chủ trương đánh vào giới trẻ, nhất là học sinh, sinh viên nhằm làm chuyển hóa tư tưởng, dẫn tới quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận thanh niên -  những chủ nhân tương lai của đất nước. Vấn đề này nếu không được quan tâm giải quyết sẽ tạo ra lệch lạc trong nhận thức và hành động, gây hậu quả khó lường.

Để giúp đoàn viên, thanh niên trong Quân chủng nhận diện và cùng nhau làm thất bại  âm mưu của các thế lực thù địch, trước hết, cấp ủy, chỉ huy và tổ chức đoàn các cấp phải nhận thức đúng, đầy đủ tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Để làm được điều đó, tổ chức Đoàn các cấp, nhất là ở cơ sở cần quan tâm đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác thanh niên, trọng tâm là đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng, truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật cho thế hệ trẻ.
Cùng với đó, cần thường xuyên coi trọng giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng để thanh niên biết nhận diện, đề phòng và tránh xa những cám dỗ vật chất, văn hóa tầm thường, văn hóa ngoại lai xấu độc, biết tự bảo vệ mình, bảo vệ tổ chức Đoàn, không mắc vào bẫy “phi chính trị hóa”, âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch. Trong đó, việc chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống về tình hình thế giới, trong nước và Quân đội cho thanh niên. Chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, quân sự. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” có hiệu quả là việc làm vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài để thế hệ trẻ phát huy sức trẻ, vững vàng, tiên phong trên mọi mặt trận, nhất là mặt trận chống “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, phản động.

NGÔ TIẾN MẠNH

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website