10 giờ:13 phút Thứ sáu, ngày 8 tháng 4 , 2016

Công tác Đảng, công tác chính trị của Quân chủng Phòng không-Không quân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi đó đã ghi vào lịch sử dân tộc một trang vàng chói lọi, một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về trí tuệ con người Việt Nam. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; là thành quả tổng hợp của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố quan trọng và quyết định nhất là sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

 Trải qua 58 ngày đêm (từ ngày 4/3/1975, ta mở Chiến dịch Tây Nguyên đến ngày 30/4/1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng) vượt qua mọi khó khăn thử thách, chiến đấu anh dũng, quyết liệt, trong điều kiện tình hình diễn biến hết sức mau lẹ và phức tạp, các lực lượng phòng không, không quân tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 mà nòng cốt là Quân chủng Phòng không - Không quân đã nêu cao trách nhiệm chính trị và quyết tâm chiến đấu, tích cực, chủ động đánh địch trên không và mặt đất, bắn rơi 253 máy bay các loại, tiêu diệt nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch, chi viện kịp thời và có hiệu quả cho các mũi, các hướng của binh chủng hợp thành đánh địch trong các chiến dịch và trong các trận đánh then chốt quyết định. Quân chủng Phòng không - Không quân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao cho, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như trận đánh của Phi đội Quyết thắng ném bom Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 28/4/1975. Thành tích của Quân chủng PK-KQ đã góp phần vào thắng lợi vĩ đại của cuộc cách mạng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Công tác Đảng, công tác chính trị của Quân chủng Phòng không-Không quân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975

Tư lệnh Quân chủng PK-KQ Lê Văn Tri giao nhiệm vụ cho Phi đội Quyết Thắng:  (Ảnh Tư liệu)

Trước nhiệm vụ nặng nề, có phần mới mẻ, để chỉ đạo hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) kịp thời đối với các đơn vị tham gia Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, bên cạnh sự chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên, ngay từ tháng 2 năm 1975, Cục Chính trị đã cử một đoàn cán bộ đi cùng cơ quan tiền phương của Quân chủng. Trong suốt quá trình chiến đấu, hoạt động CTĐ, CTCT của Quân chủng đã quán triệt sâu sắc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên và nghị quyết của cấp mình, bám sát và phục vụ kịp thời cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, tiếp quản vùng mới giải phóng. Đã giáo dục, động viên bộ đội quán triệt sâu sắc tình hình, nhiệm vụ cách mạng, quyết tâm và tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, nhiệm vụ chiến đấu cơ bản của Quân chủng trong tình hình mới; không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, tích cực rèn luyện nâng cao chất lượng toàn diện, xác định quyết tâm trách nhiệm cao, sẵn sàng đi chiến đấu trên mọi chiến trường để góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

CTĐ, CTCT đã có nhiều biện pháp giáo dục đường lối, nhiệm vụ cách mạng, kết hợp tốt giữa giáo dục lý luận với giáo dục về tình hình nhiệm vụ để nâng cao nhận thức, bồi dưỡng trách nhiệm, quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức cho bộ đội ra chiến trường với khí thế “đi nhanh, đến đủ, đến đúng thời gian, đánh thắng”, khắc phục được những biểu hiện tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại gian khổ, sợ hy sinh. Chủ động chuẩn bị mọi mặt về công tác tổ chức, kiện toàn các tổ chức đảng đáp ứng yêu cầu lãnh đạo; biên soạn tài liệu CTĐ, CTCT trong chiến đấu ở các cấp cho từng binh chủng; bồi dưỡng phương pháp tiến hành CTĐ, CTCT; bồi dưỡng cấp ủy viên. Bảo đảm đủ số lượng cán bộ và có phương án bổ sung, thay thế kịp thời; chú trọng nâng cao trình độ cho cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp. Nhiều đơn vị đã quán triệt và vận dụng sáng tạo phương châm, tư tưởng chỉ đạo tác chiến của chiến dịch cũng như của binh chủng mình; nêu cao tinh thần tiến công tiêu diệt địch, dùng vũ khí địch đánh địch, mưu trí, sáng tạo, bí mật, bất ngờ, lãnh đạo đơn vị thần tốc trong hành quân, trong vận chuyển đường không cũng như trong chiến đấu hiệp đồng với bộ binh và bộ đội hải quân. Nêu cao tinh thần đoàn kết hiệp đồng đối với các quân khu, quân đoàn, đơn vị bạn và chính quyền, nhân dân địa phương cả trong chiến đấu và sau khi giải phóng. Động viên bộ đội hăng hái hoàn thành tốt các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, tiếp quản, thu hồi, huấn luyện chuyển loại sử dụng vũ khí thu được của địch để đánh địch.  

Từ thực tiễn tiến hành CTĐ, CTCT của Quân chủng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, có thể rút ra một số nội dung, vấn đề cần nghiên cứu như sau:

- CTĐ, CTCT phải làm cho toàn Quân chủng quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng; phương châm, tư tưởng chỉ đạo tác chiến của chiến dịch; nguyên tắc, tư tưởng chỉ đạo tác chiến của binh chủng. Tập trung xây dựng ý chí, quyết tâm, tinh thần chiến đấu ngoan cường và niềm tin tất thắng. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải chuẩn bị tốt về tư tưởng để khi có thời cơ đến kiên quyết thực hiện thắng lợi quyết tâm chiến lược của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương.

- Hoạt động CTĐ, CTCT phải góp phần nhận định đánh giá đúng tình hình địch, ta, nhất là yếu tố chính trị tinh thần, là điều kiện quan trọng để xây dựng quyết tâm chiến đấu. Phải hết sức quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội trong điều kiện tác chiến liên tục, phức tạp.

- Trong điều kiện khẩn trương, phân tán, phải củng cố giữ vững, phát huy vai trò lãnh đạo độc lập, chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, chi bộ. Không ngừng cải tiến phương pháp, tác phong công tác lãnh đạo phù hợp với điều kiện nhiệm vụ chiến đấu và từng chiến dịch. Động viên các lực lượng tham gia chiến đấu vận dụng sáng tạo cách đánh phù hợp với thực tiễn nhiệm vụ chiến đấu.

- Đi đôi với tập trung xây dựng đơn vị về mọi mặt, hoạt động CTĐ, CTCT phải kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch, tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, cơ hội, mơ hồ mất cảnh giác trên mặt trận chính trị tư tưởng.

CTĐ, CTCT của Quân chủng Phòng không - Không quân trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân năm 1975 đã kế thừa và phát triển những kinh nghiệm tiến hành CTĐ, CTCT từ ngày thành lập. Thành công của CTĐ, CTCT là thành công của Đảng bộ Quân chủng trong lãnh đạo thực hiện nguyên tắc tiến hành CTĐ, CTCT; lấy xây dựng về chính trị làm cở sở xây dựng Quân chủng vững mạnh về mọi mặt. Trong tình hình hiện nay, việc tăng cường hoạt động CTĐ, CTCT chính là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân chủng, bảo đảm xây dựng Quân chủng Phòng không - Không quân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.

Đại tá LÊ QUANG THẮNG

- Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng PK-KQ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website