9 giờ:51 phút Thứ năm, ngày 14 tháng 9 , 2017

Sư đoàn 377 nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật

Những năm qua, công tác kỹ thuật của Sư đoàn 377 đã có bước đột phá đáng ghi nhận. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm đầy đủ, kịp thời VKTBKT cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, QLVT.

Sư đoàn 377 nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật
Thu hồi khí tài ra đa tại Tiểu đoàn 114, Trung đoàn 274 (Sư đoàn 377).

Sư đoàn 377 được trang bị nhiều loại VKTBKT. Các cơ sở kỹ thuật, nhà kho, nhà che VKTBKT đã từng bước được đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa theo hướng cơ bản, đồng bộ; đội ngũ cán bộ và nhân viên kỹ thuật tâm huyết, yêu nghề. Tuy nhiên, Sư đoàn cũng phải đối mặt với không ít khó khăn như:

VKTBKT thế hệ cũ, thời gian làm việc nhiều, triển khai ven biển và ngoài hải đảo nên nhanh xuống cấp; ngân sách, vật tư, xăng dầu, kỹ thuật chưa đáp ứng đủ; đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên còn thiếu...

Trước thực trạng đó, xác định việc bảo đảm tốt công tác kỹ thuật có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của đơn vị; vì vậy, Sư đoàn đã tập trung chỉ đạo, tạo sự đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật. Theo đó, 3 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Kỹ thuật cần phải thực hiện đó là: Làm chuyển biến sâu sắc việc xây dựng chính quy ngành; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ngành Kỹ thuật và đột phá trong thực hiện các mục tiêu của Cuộc vận động 50.

Một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, đơn vị đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, giáo dục làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác kỹ thuật. Từ đó, nâng cao năng lực quản lý, khai thác sử dụng VKTBKT, gắn với việc giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người trực tiếp quản lý sử dụng VKTBKT, tạo sự chuyển biến đồng bộ trong thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, ngành Kỹ thuật Sư đoàn đã cùng các cơ quan và đơn vị tiếp nhận, điều chuyển, thu hồi VKTBKT đúng theo quyết định của thủ trưởng Bộ Tư lệnh và hướng dẫn của các cơ quan, ban, ngành. Duy trì nghiêm nền nếp bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT, phục vụ các đơn vị trực ban SSCĐ. Khắc phục kịp thời các hỏng hóc phát sinh; đồng thời chỉ đạo, theo dõi các đơn vị làm công tác chuẩn bị và tổ chức định kỳ năm cho khí tài trang bị theo đúng kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn Sư đoàn đã đưa 35 phương tiện khí tài quang học đi sửa chữa tại Nhà máy A34 (Cục Kỹ thuật); phối hợp với Trạm kiểm định số 14 tổ chức kiểm định 92 xe ô tô; 395 đồng hồ chỉ thị và 433 phương tiện đo đợt 1 năm 2017; đồng thời bảo đảm đủ số lượng, chất lượng các loại khí tài tham gia huấn luyện và thực hành bắn đạn thật năm 2017 đạt kết quả tốt.

Cùng với đó, các đơn vị trong toàn Sư đoàn đã từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ về công tác bảo đảm kỹ thuật, nhất là các loại VKTBKT mới, cải tiến... Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Sư đoàn đã tổ chức lớp học ngoại ngữ tiếng Anh với 53 học viên; mở 3 lớp ở 3 trung đoàn với 81 học viên.

Đối với hoạt động khoa học, công nghệ, Sư đoàn đã tổ chức khai thác tính năng kỹ chiến thuật của VKTBKT được trang bị. Triển khai nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bảo đảm nâng cao chất lượng phục vụ cho công tác huấn luyện kỹ thuật. Năm 2017, Sư đoàn có sáng kiến về phần mềm mô phỏng huấn luyện bàn điều khiển cố định ra đa P-18M trên máy tính cá nhân đạt giải nhì Quân chủng; sáng kiến thiết bị tự động nạp khí nén vào ống dẫn sóng đài điều khiển C-75M đạt giải ba cấp Quân chủng và đạt giải khuyến khích toàn quân. Về công tác quản lý kỹ thuật và xây dựng chính quy ngành, đã quản lý chặt chẽ VKTBKT và lực lượng chuyên môn kỹ thuật trong toàn Sư đoàn, không để xảy ra tình trạng mất mát hay hỏng hóc VKTBKT nguyên nhân do con người.

Trong công tác xây dựng chính quy ngành, Sư đoàn đã triển khai làm mới hệ thống sổ sách ngành theo hướng dẫn của Cục Kỹ thuật Quân chủng; triển khai hiệu quả Ngày Kỹ thuật; xây dựng mới và sửa chữa nhà kho, nhà che VKTBKT theo chương trình đầu tư của Quân chủng. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn gồm: An toàn cho kho, trạm; an toàn trong chống sét; an toàn trong tham gia giao thông; không để xảy ra cháy, nổ; không để mất mát VKTBKT. Để đẩy mạnh Cuộc vận động 50, đơn vị đã kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 cấp Sư đoàn; đồng thời tiếp tục quán triệt các nội dung, mục tiêu Cuộc vận động 50 đến cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong toàn Sư đoàn.

Nhờ những chủ trương sát, đúng, tiến hành đồng bộ, chặt chẽ nhiều giải pháp nên những năm qua, công tác kỹ thuật ở Sư đoàn 377 đã tạo được sự chuyển biến, tiến bộ vững chắc, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: NGỌC SƠN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website