13 giờ:54 phút Thứ ba, ngày 16 tháng 1 , 2018

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tuyên huấn năm 2018

Sáng 16-1, Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐNDVN tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tuyên huấn năm 2018. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐNDVN dự và chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tướng Hồ Bá Vinh - Phụ trách Cục trưởng Cục Tuyên huấn chủ trì Hội nghị. Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân.

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác tuyên huấn năm 2018
Đại tá Mai Văn Tiến - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng 
chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Quân chủng PK-KQ.

Năm 2017, công tác tuyên huấn các đơn vị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Cục Chính trị... Cục Tuyên huấn đã tích cực, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng Cục Chính trị triển khai toàn diện, đồng bộ công tác tuyên huấn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như: Công tác tư tưởng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa; toàn quân thống nhất về ý chí và hành động, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt Thông tư “Quy định và hướng dẫn tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; triển khai thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm về tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; nâng cao chất lượng Đề án: “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Tổ chức gặp mặt biểu dương điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong Quân đội. Triển khai Hướng dẫn thực hiện tốt Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định về thông tin tuyên truyền trên báo chí, xuất bản trong Quân đội...

Năm 2018, Cục Tuyên huấn xác định 10 nội dung nhiệm vụ quan trọng, trong đó có một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 07 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tuyên giáo, truyền thông các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền về quân sự quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, phát huy kết quả hiện đại hóa các cơ quan báo chí trong quân đội trong giai đoạn (2014-2018); chú trọng đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, giáo dục pháp luật, giáo dục khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường quân đội; các cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy cơ quan chính trị, cơ quan tuyên huấn toàn quân tiếp tục chủ động quán triệt, triển khai kịp thời, đồng bộ, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm công tác tuyên huấn, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, động viên toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018.

Đối với Quân chủng PK-KQ, năm 2017, ngành Tuyên huấn đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên; tích cực chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và Đảng ủy, Thủ trưởng Cục Chính trị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Năm 2018, ngành Tuyên huấn Quân chủng xác định: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập trung giáo dục, quán triệt sâu sắc quan điểm tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Quân ủy Trung ương thể hiện trong các chiến lược, nhất là Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược quân sự, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; kịp thời bổ sung nội dung, chương trình giáo dục khoa học xã hội và nhân văn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp… Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các đơn vị tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung trọng tâm công tác tuyên huấn năm 2018.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website