10 giờ:50 phút Thứ hai, ngày 5 tháng 3 , 2018

Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, việc làm thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Đây là trách nhiệm của mọi tổ chức và cá nhân; của cả hệ thống chính trị, nhất là các đơn vị Quân đội chủ trì phối hợp với các tổ chức và địa phương trong việc thực hiện. thực hiện Đề án Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (gọi tắt là Đề án 1237); Quân chủng là một đầu mối trong Bộ Quốc phòng có trách nhiệm rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ đơn vị quản lý; cập nhật hồ sơ dữ liệu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để cung cấp thông tin phục vụ cho công tác tìm kiếm và quy tập.

Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Cán bộ, ĐVTN Trung đoàn 218 (Sư đoàn 361) phối hợp với Đoàn xã An Khánh
tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.
Ảnh: CTV

Thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW, ngày 15- 5-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Quyết định 1237/QĐ-TTg, ngày 27-7- 2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Quân chủng đã có Chỉ thị số 492 ngày 6-3-2014 của Tư lệnh Quân chủng về việc “Thực hiện tìm kiếm, cung cấp thông tin để quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Đồng thời xây dựng hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị thành lập lâm thời và giao nhiệm vụ cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ từ cấp Trung đoàn trở lên, đồng thời kết hợp với việc giao nhiệm vụ cho cán bộ có cùng quê với liệt sĩ để tiến hành nhiệm vụ rà soát. Trên cơ sơ hồ sơ lưu trữ (danh sách liệt sĩ; giấy báo tử; sơ đồ mộ chí liệt sĩ) đơn vị tổng hợp, nhóm số liệt sĩ theo quê quán để cán bộ trực tiếp về địa phương (xã, huyện, tỉnh và gia đình liệt sĩ) tìm kiếm, so sánh và bổ sung thông tin liệt sĩ theo phần mềm quản lý. Căn cứ vào kết quả nhiệm vụ giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị Quân đội trong chiến tranh giải phóng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như: Các quyết định thành lập, ký hiệu, phiên hiệu, hòm thư, địa điểm đóng quân, đơn vị phối thuộc qua từng thời gian để tiến hành tra cứu, xác minh đơn vị và các thông tin của liệt sĩ.

Thời gian qua, Quân chủng đã triển khai chỉ đạo tới tất cả các trung đoàn trở lên xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp, Ban liên lạc chiến đấu, Câu lạc bộ Cựu quân nhân, Ban liên lạc truyền thống… tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ để phục vụ công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, cơ sở dữ liệu liệt sĩ; tiếp nhận, phân tích, xử lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Từ đó, các cơ quan, đơn vị đồng bộ triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, rà soát, xác minh đến đâu cập nhật cơ sở dữ liệu liệt sĩ vào phần mềm quản lý đến đó, đồng thời báo cáo về Quân chủng (qua Phòng Chính sách) để tổng hợp, phân tích, so sánh, khử trùng, hoàn thiện dữ liệu thông tin về liệt sĩ. Để thống nhất chung trong toàn Quân chủng, Phòng Chính sách (Cục Chính trị) có trách nhiệm tách danh sách liệt sĩ trong cơ sở dữ liệu liệt sĩ về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu theo địa bàn cấp tỉnh, bàn giao về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 1237 cấp tỉnh và báo cáo về Cục Chính sách - Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 1237. Đối với danh sách liệt sĩ, sơ đồ mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào và Campuchia, Quân chủng đã bàn giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Hiện nay, tổng số liệt sĩ của Quân chủng là 7.656 liệt sĩ; trong đó, số liệt sĩ đã được rà soát, xác minh là 7.399 liệt sĩ; số liệt sĩ còn thiếu thông tin là 257 liệt sĩ; số liệt sĩ chưa có thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu là 184 liệt sĩ. Các đơn vị đang tích cực, khẩn trương rà soát, xác minh, tìm kiếm thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Quân chủng có số liệt sĩ ở 47/63 tỉnh, thành phố. Đã bàn giao liệt sĩ theo quê quán của liệt sĩ là 5.688; theo nơi hy sinh, an táng ban đầu là 6.125 liệt sĩ.

Thời gian tới, để thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Tư lệnh Quân chủng yêu cầu các đơn vị phải đẩy mạnh hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xác minh cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, thu thập, kết nối và cung cấp thông tin phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập. Phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, sự giúp đỡ của các Hội Cựu chiến binh, Ban liên lạc bạn chiến đấu, Ban liên lạc truyền thống triển khai thực hiện. Xây dựng kế hoạch chặt chẽ, cụ thể, tỷ mỷ; phân công giao nhiệm vụ cho cán bộ có trách nhiệm cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Làm tốt được điều đó, sẽ đáp ứng một phần nguyện vọng của gia đình thân nhân liệt sĩ và là việc làm thể hiện sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, đạo lý, truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

ÁNH TUYẾT

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website