7 giờ:56 phút Thứ sáu, ngày 11 tháng 5 , 2018

Các đơn vị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Đảng ủy Sư đoàn 365: Ngày 10-5, Đảng ủy Sư đoàn 365 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đại tá Hoàng Văn Lâu - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn chủ trì hội nghị.

Các đơn vị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Quang cảnh hội nghị.

Trong 2 năm qua, từ Đảng ủy Sư đoàn đến các chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Các cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ theo chức trách được giao. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh. Không có biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2016, Sư đoàn được tặng cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; năm 2017 được tặng cờ thi đua của Chính phủ; có 20 tập thể được tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, 216 đồng chí được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Các đơn vị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thủ trưởng Sư đoàn 365 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất những nội dung, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; trong đó, tập trung vào việc phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện tốt học tập lời Bác dạy ngày này năm xưa; tích cực trau dồi, nâng cao “văn hóa đọc”; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, các gương điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị; làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ.

Tại hội nghị đã có 4 tập thể và 6 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Cuộc vận động (Tin, ảnh: DUY HƯNG).

Đảng ủy Sư đoàn 372: Chiều 10-5, Đảng ủy Sư đoàn 372 đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 - 2018).

Các đơn vị sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Quang cảnh Hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy Sư đoàn đã kiểm điểm, đánh giá làm rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Trong 2 năm qua, Đảng ủy Sư đoàn 372 đã tổ chức quán triệt, kịp thời xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05, Chỉ thị số 87; đã có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong triển khai thực hiện như: “Xây dựng Sư đoàn “điểm” của Quân chủng PK-KQ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW, Chỉ thị 788-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) năm 2017”; “Sư đoàn 372 gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 87-CT/QUTW với nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay”. “Thực hiện năm kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu “3 giảm, 2 không” gắn với cam kết không vi phạm 27 biểu hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)”; “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác”, “Mỗi ngày ghi nhớ một lời dạy của Bác”; “Học tập và làm theo phong cách diễn đạt ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm của Hồ Chí Minh”. Các tổ chức Đoàn có các mô hình: “Ngôi nhà 100 đồng”, “Chi đoàn không có cán bộ, đoàn viên, thanh niên vi phạm kỷ luật, pháp luật”, “Chi đoàn không có cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên hút thuốc”…

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 87-CT/QUTW, toàn Sư đoàn có 24 tập thể, 38 cá nhân được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Từ năm 2016 đến nay, Sư đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ như sẵn sàng chiến đấu, quản lý điều hành bay, phối hợp quản lý vùng trời, huấn luyện bay - bảo đảm an toàn bay. Sư đoàn thường xuyên ổn định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Đảng ủy Sư đoàn 372 xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 87-CT/QUTW sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; tạo sự chuyển biến tích cực về động cơ trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Nâng cao chất lượng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; học tập đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng hành động cụ thể”. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; nâng cao chất lượng sinh hoạt tự phê bình và phê bình, kiên quyết khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tăng cường “tự soi, tự sửa”. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... (Tin, ảnh: THÀNH SƠN).

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website