9 giờ:27 phút Thứ hai, ngày 2 tháng 7 , 2018

Quân chủng sơ kết công tác Dân số, gia đình và Trẻ em; thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Ngày 27-6, Quân chủng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Dân số, gia đình và Trẻ em (DS,gĐ&TE); thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở (QCDCCS) và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ (VSTBPN) 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

Quân chủng sơ kết công tác Dân số, gia đình và Trẻ em; thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở và Vì sự tiến bộ của Phụ nữ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng chủ trì Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, tổ chức bộ máy DS,GĐ&TE các cấp thường xuyên được kiện toàn và duy trì hoạt động có nền nếp; các chỉ thị, nghị quyết và văn bản hướng dẫn của trên đều được triển khai kịp thời. Cơ quan thường trực Ủy ban, các ban DS,GĐ&TE các cấp đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác DS,GĐ&TE. Các đơn vị đã có sự phối hợp hoạt động giữa các ban, ngành, các tổ chức quần chúng trong thực hiện tốt công tác giáo dục, truyền thông, tổ chức nhiều hoạt động bổ ích về gia đình và trẻ em; hỗ trợ trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quản lý và sử dụng các quỹ bảo trợ trẻ em đúng quy chế.

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2018, Quân chủng đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, thông tư, hướng dẫn của các cấp về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt dân chủ trong các hoạt động. Dân chủ trong quản lý, điều hành của người chỉ huy và các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân có nhiều chuyển biến tiến bộ. Chất lượng, hiệu quả trong thực hiện dân chủ được nâng lên, hạn chế đơn thư, khiếu nại, tố cáo so với cùng kỳ năm trước; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; nội bộ đoàn kết, dân chủ được mở rộng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.

Công tác VSTBPN trong Quân chủng 6 tháng đầu năm 2018 được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nội dung, yêu cầu theo chương trình đề ra. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo gắn các nội dung, nhiệm vụ thực hiện bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Ban VSTBPN các cấp thường xuyên được kiện toàn và triển khai thực hiện có nền nếp, đạt hiệu quả các mục tiêu của kế hoạch đề ra; kiến thức, kỹ năng của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các ban và tổ chức hội đã được nâng lên. Quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ được bảo đảm, đã động viên chị em tích cực công tác, lao động, học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng hội phụ nữ VMXS, đơn vị VMTD. Thường vụ Đảng ủy Quân chủng và các đơn vị ưu tiên giải quyết nhà ở, đất ở đối với phụ nữ đơn thân, khó khăn, hiếm muộn, sắp đến tuổi nghỉ hưu, đặc biệt là vợ, con liệt sĩ. Tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, phong trào ngày tiết kiệm “Vì phụ nữ khó khăn”. Nhiều hội viên, phụ nữ đã tự soi, tự sửa, từng bước sửa chữa, khắc phục những hạn chế; tích cực học tập nâng cao trình độ, tham gia các hoạt động của Hội, vươn lên trong công tác và xây dựng gia đình hạnh phúc. Tổ chức Hội phụ nữ trong Quân chủng được kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện công tác phụ nữ, hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Chính ủy Quân chủng đã chỉ ra những tồn tại cần khắc phục và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm để phát huy tốt hơn nữa trong thực hiện công tác DSGĐ&TE; QCDCCS và VSTBPN trong thời gian tới như: Tổ chức tốt các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, kế hoạch hóa gia đình, hạn chế thấp nhất trường hợp sinh con thứ 3; bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội. Quan tâm hỗ trợ cho trẻ em là con liệt sĩ, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác VSTBPN. Chăm lo công tác gia đình, xây dựng gia đình quân nhân no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và VCQP, trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, chính ủy (CTV) các cơ quan, đơn vị về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDCCS; gắn việc xây dựng và thực hiện QCDCCS với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT

 

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website