nang-cao-chat-luong-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat-o-trung-doan-291

Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật ở Trung đoàn 291

Thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 291, sư đoàn 365 đã quán triệt sâu sắc và triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL). Nhờ vậy, công tác XDCQ, QLKL tại các đơn vị của Trung đoàn đã có những chuyển biến tích cực, tạo khí thế sôi nổi trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
tang-cuong-tuyen-truyen-giao-duc-nang-cao-nhan-thuc-cua-bo-doi-ve-cong-tac-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của bộ đội về công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) Quân đội có vị trí, vai trò quan trọng hàng đầu, tạo nên “kỷ luật thép - tự giác, nghiêm minh”. Nhận thức rõ được điều đó, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều giải pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục, XDCQ, QLKL, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Chi tiết
nhieu-bien-phap-nang-cao-chat-luong-thuc-hien-chi-thi-624-o-tieu-doan-63

Nhiều biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 624 ở Tiểu đoàn 63

Bằng nhiều biện pháp thiết thực, Tiểu đoàn 63, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361 đã triển khai thực hiện Chỉ thị 624-CT/ĐU, ngày 8-8-2022 của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) “Về tăng cường công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL) trong Quân chủng PK-KQ (Chỉ thị 624), một cách đồng bộ, hiệu quả trong toàn đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ, chiến sĩ trong công tác XDCQ, QLKL.

Chi tiết
xuong-bao-duong-ky-thuat-hang-khong-trung-doan-940-trien-khai-thuc-hien-hieu-qua-chi-thi-624

Xưởng Bảo dưỡng Kỹ thuật hàng không Trung đoàn 940 triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 624

Thời gian qua, Xưởng Bảo dưỡng Kỹ thuật Hàng không (KTHK), Ban Kỹ thuật, Trung đoàn 940 (Trường Sĩ quan Không quân) đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 624-CT/ĐU (Chỉ thị 624) của Thường vụ Đảng ủy Quân chủng. Nhờ đó, đã góp phần làm chuyển biến vững chắc về chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL), giữ vững Xưởng ổn định, an toàn.

Chi tiết
nhung-cach-lam-cu-the-trong-thuc-hien-chi-thi-624-tai-nha-may-a41

Những cách làm cụ thể trong thực hiện Chỉ thị 624 tại Nhà máy A41

Thời gian qua, Nhà máy A41, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 624-CT/ĐU ngày 8-8-2022 của Đảng ủy Quân chủng “về tăng cường công tác XDCQ, QLKL trong Quân chủng PK-KQ” (Chỉ thị 624); qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, trách nhiệm và hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp, vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm chuyển biến vững chắc công tác XDCQ, QLKL trong toàn Nhà máy.

Chi tiết
tang-cuong-xay-dung-chinh-quy-quan-ly-ky-luat-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-cua-quan-chung-phong-khong-khong-quan-trong-tinh-hinh-moi

Tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng Phòng không - Không quân trong tình hình mới

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quân đội mạnh là nhờ giáo dục khéo, nhờ chính sách đúng và nhờ kỷ luật nghiêm”. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Người, trong suốt 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) luôn quan tâm, chăm lo, giáo dục, rèn luyện bộ đội về mọi mặt, đặc biệt là công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật (XDCQ, QLKL), góp phần quan trọng củng cố và phát triển sức mạnh chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chi tiết

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website