9 giờ:38 phút Thứ hai, ngày 19 tháng 4 , 2021

Đẩy mạnh Phong trào Thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”

Từ năm 2010 đến nay, thực hiện Phong trào Thi đua (PTTĐ) “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, các đơn vị trong Quân chủng Phòng không - Không quân đã triển khai một cách đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác. Nhờ đó, việc quản lý, chi tiêu, sử dụng tài chính, tài sản công ngày càng đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đẩy mạnh Phong trào Thi đua “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”
Ban Tài chính Cục Chính trị PK-KQ thanh toán chế độ công tác phí cho cán bộ.
 Ảnh: DƯƠNG TOÀN

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Phạm Bính Ngọ - Trưởng Phòng Tài chính Quân chủng, cho biết: “10 nội dung, tiêu chuẩn trong PTTĐ “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” được các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng quán triệt, triển khai nghiêm túc. Các nội dung, chỉ tiêu thi đua được đưa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, nghị quyết chuyên đề và kế hoạch công tác của các đơn vị. Cơ quan tài chính đã cụ thể hóa các mục tiêu của PTTĐ thành những chủ đề, nội dung trọng tâm trong từng giai đoạn, sát với đặc thù từng loại hình đơn vị để triển khai thực hiện. Đặc biệt, các đơn vị chú trọng hướng thi đua làm chuyển biến khâu yếu, việc khó; kết hợp chặt chẽ việc triển khai các nội dung PTTĐ ngành Tài chính với PTTĐ quyết thắng của cơ quan, đơn vị”.

Một trong những kết quả nổi bật của PTTĐ là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng đã triển khai thực hiện sâu rộng, có hiệu quả chương trình hành động thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Bộ Quốc phòng, Quân chủng phát động. 100% các đơn vị đều xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các quy định về định mức, tiêu chuẩn; quy chế công khai, minh bạch các khoản thu-chi. Ngành Tài chính Quân chủng đã lập dự toán bảo đảm cân đối, huy động tối đa các nguồn lực; chống lãng phí ngay từ khi lập, phân bổ dự toán ngân sách năm; kiểm soát chi được chú trọng cả trước, trong và sau khi chi tiêu; quản lý chặt chẽ mua sắm tài sản công; duy trì thường xuyên việc khảo sát giá trong mua sắm vật tư, tài sản; thực hiện tiết kiệm xăng dầu, công tác phí, điện nước, tiếp khách, hội nghị. Việc sử dụng vật tư, tài chính luôn bám sát kế hoạch được phê duyệt. Chất lượng tổ chức đấu thầu không ngừng được nâng lên, theo đúng Luật Đấu thầu và các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

 Bên cạnh đó, PTTĐ đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý và điều hành ngân sách. Ngành Tài chính Quân chủng, trước hết là Phòng Tài chính Quân chủng luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho Đảng ủy Quân chủng, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thực hiện việc phân bổ và giao dự toán ngân sách hằng năm cho các đơn vị theo đúng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, bảo đảm công khai, minh bạch, phân bổ theo thứ tự ưu tiên, có trọng tâm, trọng điểm, phân bổ một lần ngay từ đầu năm theo Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính từ năm ngân sách 2019; tạo tính chủ động cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Công tác quản lý và điều hành ngân sách đã coi trọng việc bảo đảm ngân sách cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất, ưu tiên bố trí kinh phí cho các dự án trọng điểm, cho công tác phòng chống khắc phục hậu quả bão, lụt; tích cực tham mưu cho Bộ Tư lệnh Quân chủng trong việc thực hiện chủ trương của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định đời sống bộ đội bằng việc tiết kiệm chi, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, quản lý giá cả trong sản xuất, mua sắm; rà soát các nội dung chi, nhất là chi đầu tư, bảo đảm tính khả thi, chủ động đề xuất các nội dung ngân sách khó thực hiện để báo cáo Bộ Quốc phòng điều chuyển cho nhiệm vụ khác.

 Quân chủng và các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm các chế độ chính sách về tiền ăn, tiền lương, các loại phụ cấp, trợ cấp và các chế độ thường xuyên khác. Để tăng cường công tác quản lý và thực hiện có hiệu quả, các đơn vị trong Quân chủng đã thành lập Hội đồng xét duyệt các chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội như xét duyệt chức danh hưởng phụ cấp đặc thù, hội đồng tiền lương, duyệt giá ăn phi công... từ đó chế độ, chính sách của bộ đội luôn được quản lý chặt chẽ, đây cũng là cơ sở để cơ quan tài chính các cấp phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết đúng chế độ, chính sách cho các đối tượng. Trong giai đoạn 2010-2020, Quân chủng đã có nhiều biện pháp chỉ đạo kiên quyết, nhằm tăng cường quản lý, sử dụng ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, có hiệu quả thiết thực. Từ lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị đến cán bộ, nhân viên tài chính các cấp trong Quân chủng đã thật sự coi dự toán ngân sách được cấp là chỉ tiêu pháp lệnh; toàn Quân chủng chấp hành nghiêm dự toán ngân sách được giao, không có khoản ngân sách nào chi quá dự toán ngân sách, ngoại trừ các khoản chi liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách của bộ đội.

Phát huy kết quả đã đạt được những năm qua, các cấp, ngành trong toàn Quân chủng tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện PTTĐ “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, đưa PTTĐ phát triển lên bước mới, bảo đảm tốt hơn nhu cầu tài chính cho các đơn vị của Quân chủng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website