8 giờ:30 phút Thứ hai, ngày 29 tháng 11 , 2021

“Giữ tốt, dùng bền” ở Sư đoàn 363

Những năm qua, cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện SSCĐ; Sư đoàn 363 đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm kỹ thuật. Trong đó, việc thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) được xác định là giải pháp quan trọng, trực tiếp góp phần bảo đảm hệ số kỹ thuật, hạn chế sự xuống cấp của vũ khí, trang bị; đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng VKTBKT hiện có, nhất là khí tài mới, cải tiến, khí tài hiện đại.

“Giữ tốt, dùng bền” ở Sư đoàn 363
Sửa chữa Xe-Máy tại Khu Kỹ thuật Sư đoàn.

Theo Đại tá Đỗ Chí Độ - Chủ nhiệm Kỹ thuật Sư đoàn 363, để thực hiện tốt 4 mục tiêu của Cuộc vận động 50, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội có nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc “giữ tốt, dùng bền”. Bám sát các nội dung, yêu cầu của Cuộc vận động; Ban Chỉ đạo 50 các cấp đã tích cực, chủ động đề ra nhiều chủ trương, biện pháp phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; gắn thực hiện Cuộc vận động với Phong trào Thi đua quyết thắng và xác định đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD.

Ở mục tiêu quản lý tốt VKTBKT, đơn vị luôn bảo đảm đúng, đủ số lượng, chất lượng và sự đồng bộ của các loại VKTBKT hiện có, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SSCĐ, QLVT. Ngoài việc kiểm kê, đăng ký chính xác về số lượng, chất lượng và tính đồng bộ của VKTBKT; hệ thống sổ sách, mẫu biểu cũng được củng cố, hoàn thiện thống nhất, khoa học. Các kho luôn thực hiện chế độ đăng ký, quản lý xuất nhập trang bị, vật tư theo 3 cấp, bảo đảm đúng quy định về an toàn. 

Để khai thác VKTBKT tốt, bền; Sư đoàn duy trì đúng nguyên tắc: Các vũ khí, vật tư, khí tài đưa ra sử dụng trong huấn luyện đều phải được kiểm tra chất lượng, bảo đảm hệ số kỹ thuật. Cán bộ, nhân viên kỹ thuật khai thác, sử dụng VKTBKT phải được huấn luyện và có chứng chỉ độc lập công tác. Cùng với đó, nâng cao chế độ công tác kỹ thuật; thực hiện đúng, đủ nội dung bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất, tăng hạn sử dụng VKTBKT theo đúng Điều lệ công tác kỹ thuật QĐND Việt Nam, Điều lệ Công tác Kỹ thuật PK-KQ và hướng dẫn sử dụng VKTBKT của các chuyên ngành. Song song với việc tổ chức sửa chữa, nâng cấp, đồng bộ VKTBKT theo đúng chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng tốt, các cơ quan, đơn vị còn tập trung củng cố và làm mới trên 70 mô hình học cụ; đồng thời duy trì thường xuyên, nghiêm túc công tác huấn luyện kỹ thuật. Trong đó, Sư đoàn tập trung huấn luyện chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật nắm vững, hiểu sâu về khí tài, đủ khả năng khai thác, làm chủ VKTBKT; nhất là khí tài mới, cải tiến, hiện đại. Đặc biệt, nhờ đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mà nhiều khó khăn đã được giải quyết. Thời gian qua, Sư đoàn 363 đã có hàng chục sáng kiến có giá trị được áp dụng vào thực tiễn và giành kết quả cao trong các hội thi. Điển hình như: “Thiết bị luyện tập kiểm tra chức năng bệ phóng CM-90” của Trung đoàn 238 đạt giải ba “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quân và giải nhì “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng; “Phần mềm đọc, dịch và hiển thị ý nghĩa chức năng các núm nút mặt máy Tổ hợp C125-2TM” của Trung đoàn 213 đạt giải ba “Sáng tạo trẻ” cấp Quân chủng…

Đối với mục tiêu an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông; các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quân chủng về công tác đảm bảo trật tự ATGT, kết hợp với tổ chức tốt việc huấn luyện Luật Giao thông đường bộ. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của bộ đội trong chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông mọi lúc, mọi nơi. Hiện nay, 100% cơ quan, đơn vị đều duy trì nghiêm nền nếp quản lý xe-máy tập trung, chủ động kiểm tra tình trạng xe-máy, kịp thời khắc phục các sự cố kỹ thuật, bảo đảm cho phương tiện đủ điều kiện khi tham gia giao thông. Đặc biệt, trong điều kiện vật tư, kinh phí, xăng dầu kỹ thuật còn hạn hẹp; lãnh đạo chỉ huy các cơ quan, đơn vị luôn chú trọng việc quán triệt, giáo dục cho bộ đội thực hiện quản lý chặt chẽ chỉ tiêu ngân sách, sử dụng kinh phí tập trung, hiệu quả; thường xuyên kết hợp giữa huấn luyện và thực hành sử dụng VKTB như: Huấn luyện bảo quản định kỳ, kết hợp với định kỳ tuần, tháng; huấn luyện dây chuyền lắp ráp đạn kết hợp khi định kỳ đạn… 

Thực hiện “Giữ tốt, dùng bền” bằng những việc làm cụ thể, sát thực, hiệu quả; công tác bảo đảm kỹ thuật cho các nhiệm vụ ở Sư đoàn 363 ngày càng đi vào nền nếp; hệ số kỹ thuật, hệ số đồng bộ, khả năng SSCĐ của khí tài ngày càng ổn định; đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của đơn vị.

Bài, ảnh: QUỲNH VÂN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website