21 giờ:34 phút Thứ tư, ngày 11 tháng 10 , 2023

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Ngày 11-10, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Công tác thông tin đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Ngoại giao và trực tuyến với các điểm cầu của 4 cơ quan Trung ương (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương), gần 90 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng BCĐ Công tác thông tin đối ngoại Trung ương; Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Thanh Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Bùi Văn Thạch - Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới
Đại tá Bùi Đức Hiền - Phó Tư lệnh Quân chủng chủ trì tại điểm cầu Quân chủng Phòng không - Không quân.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 12-4-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020. Theo đó, trong 10 năm thực hiện Kết luận số 16-KL/TW, ngày 14-2-2012 của Bộ Chính trị khóa XI, công tác thông tin đối ngoại đã đạt được rất nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, phục vụ hiệu quả cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước. Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại cũng tồn tại những khó khăn, bất cập và hạn chế cần khắc phục.

Đối với Kết luận số 57-KL/TW ngày 15-6-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; đây là văn bản pháp lý quan trọng, khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về vai trò, tầm quan trọng của Công tác thông tin đối ngoại, có tính chất định hướng chiến lược, là cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bộ máy cho Công tác thông tin đối ngoại. Sau khi nghe quán triệt những nội dung cốt lõi và Hướng dẫn triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị, đại diện các cơ quan, đơn vị thường trực BCĐ Công tác thông tin đối ngoại Trung ương gồm Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày tham luận chuyên đề tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp của Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định những kết quả đã đạt được của Công tác thông tin đối ngoại nói chung và BCĐ Công tác thông tin đối ngoại Trung ương nói riêng trong giai đoạn 10 năm qua; nhấn mạnh các chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII và các trọng tâm, ý nghĩa, vai trò của Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị lãnh đạo các cơ quan, thành viên BCĐ Công tác thông tin đối ngoại Trung ương và BCĐ Công tác thông tin đối ngoại các tỉnh, thành phố cần nâng cao hơn nữa vai trò và trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị; bám sát nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và các nội dung chỉ đạo, định hướng, thông tin chuyên đề tại Hội nghị; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tầm quan trọng của Công tác thông tin đối ngoại, về đường lối, chính sách đối ngoại của Việt Nam; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị một cách hiệu quả, bám sát vào tình hình thực tiễn, đặc điểm tại cơ quan, đơn vị; rà soát, kiện toàn và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của BCĐ Công tác thông tin đối ngoại từ Trung ương đến cơ sở; tiếp tục chú trọng xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; huy động mọi nguồn lực trên cả ba phương diện nhân lực, vật lực và tài lực; cả trong và ngoài nước để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, là đến năm 2030 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tin, ảnh: ĐÌNH KÝ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website