17 giờ:57 phút Thứ năm, ngày 11 tháng 4 , 2024

Ngành Xe - Máy Quân chủng Phòng không - Không quân

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật

Năm 2023, Ngành Xe - Máy Quân chủng Phòng không - Không quân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và bắn đạn thật của các lực lượng, cũng như phục vụ các mặt hoạt động khác cho toàn Quân chủng. Tổng kết năm 2023, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng ở các cấp; tập thể Phòng Xe - Máy đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng. Đó là kết quả nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên Ngành Xe - Máy Quân chủng trong thực hiện vụ được giao.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm kỹ thuật
Sửa chữa xe đặc chủng tại Nhà máy A41.

Thiếu tá Phan Lê Duy - Trưởng Phòng Xe - Máy, Cục Kỹ thuật cho biết: “Quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, Ngành Xe - Máy Quân chủng gặp không ít khó khăn đó là: Số lượng trang bị xe - máy quản lý, khai thác sử dụng lớn, phức tạp về chủng loại, tính năng kỹ, chiến thuật, yêu cầu khác nhau về bảo đảm kỹ thuật (BĐKT); điều kiện khí hậu thời tiết khắc nghiệt, thay đổi thất thường; tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ tham gia bảo đảm trang bị (mua sắm, tiếp nhận, bảo hành trang bị kỹ thuật (TBKT) nhập khẩu; thực hiện các dự án, đề án...), bảo đảm phụ tùng, vật tư kỹ thuật nhập ngoại. Mặt khác, việc thực hiện quy hoạch, tổ chức lại một số lực lượng của Quân chủng; ngành được trang bị thêm nhiều TBKT mới, hiện đại cũng đặt ra yêu cầu phải kịp thời thực hiện các nội dung công tác kỹ thuật cho phù hợp với tình hình mới như: Điều chỉnh tổ chức - biên chế, nghiên cứu phương thức BĐKT cho TBKT mới, huấn luyện khai thác, sử dụng TBKT mới, cải tiến; xây dựng và củng cố các cơ sở BĐKT... Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực cao, ngành xe máy đã khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng, đủ, kịp thời TBKT Xe - Máy cho các nhiệm vụ”. 

Nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ BĐKT, Ngành Xe - Máy đã tập trung chấn chỉnh nền nếp chính quy ngành, nền nếp bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa TBKT ở các cấp; thực hiện nghiêm và có chất lượng các chỉ tiêu trên giao về bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất xe - máy tại đơn vị; thực hiện sửa chữa đồng bộ xe - máy theo chỉ tiêu trên giao; duy trì đồng bộ, tránh xuống cấp các trang thiết bị xe - máy đã được trên đầu tư sửa chữa đồng bộ trong thời gian qua.  Cùng với đó, ngành luôn chủ động tạo nguồn và tìm kiếm vật tư kỹ thuật xe - máy đặc chủng để phục vụ nhiệm vụ sửa chữa xe - máy, điện, khí tại đơn vị, nhà máy, trạm kỹ thuật; quản lý, phân cấp sử dụng ngân sách kỹ thuật đúng quy định; tiếp nhận, cấp phát, khai thác, sử dụng vật tư đúng mục đích; tích cực sửa chữa, khôi phục vật tư, phụ tùng đặc chủng, tạo nguồn bảo đảm vật tư đáp ứng kịp thời nhu cầu nhiệm vụ tại các đơn vị. Đồng thời, để công tác BĐKT xe - máy được thực hiện thuận lợi, đạt hiệu quả cao, Ngành Xe - Máy đã tăng cường củng cố các cơ sở BĐKT, phát huy hiệu quả sửa chữa tại các trạm bảo dưỡng kỹ thuật mặt đất của các trung đoàn không quân, trạm kỹ thuật của các đơn vị phòng không, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa đồng bộ, niêm cất các trang bị xe - máy của đơn vị theo kế hoạch và chỉ tiêu trên giao…

Theo đó, năm 2023, Ngành Xe - Máy Quân chủng đã hoàn thành 100% kế hoạch trong việc bảo quản, BĐKT, sửa chữa, niêm cất;  BĐKT kịp thời, hiệu quả cho các nhiệm vụ cơ động chuyển sân của máy bay, cơ động diễn tập và bắn đạn thật của khí tài phòng không; tiến hành sửa chữa nâng cấp thường xuyên tại đơn vị 123 xe ô tô, 51 trạm nguồn điện, móc khí tài; sửa chữa đồng bộ thường xuyên tại đơn vị 171 xe ô tô, 52 trạm nguồn điện, moóc khí tài; sửa chữa tại các nhà máy trong Quân chủng 104 xe ô tô, 56 trạm nguồn điện, móc khí tài, 10 cụm lẻ; sửa chữa tại Trạm sửa chữa xe Quân chủng 69 xe ô tô. Công tác bảo quản, bảo dưỡng xe - máy được duy trì thực hiện có nền nếp, chất lượng.

Để tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BĐKT xe - máy trong năm 2024, và những năm tiếp theo, Ngành Xe - Máy Quân chủng tập trung bảo đảm đủ về số lượng, tốt về chất lượng các trang bị xe - máy cho các đơn vị, nhất là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu ở các đơn vị và các đơn vị làm nhiệm vụ biển, đảo; tiếp tục nâng cao năng lực BĐKT, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tại cấp phân đội; chấn chỉnh nền nếp chính quy ngành, nền nếp bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa; tăng cường huấn luyện thường xuyên, huấn luyện bổ sung, chú trọng huấn luyện khai thác làm chủ xe - máy thế hệ mới, xe sau cải tiến, xe thay động cơ, xe - máy mới cấp; triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, qui định về công tác an toàn giao thông trong toàn Quân chủng...

Bài, ảnh: CÔNG GIANG
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website