7 giờ:32 phút Thứ năm, ngày 12 tháng 1 , 2017

Giải pháp khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao

Trong những năm qua, Quân chủng PK-KQ được trang bị nhiều chủng loại VKTBKT ứng dụng công nghệ cao (CNC). Sự phát triển hàm lượng công nghệ của VKTBKT đã làm thay đổi phương thức tác chiến, phương thức bảo đảm kỹ thuật, cơ chế quản lý, chỉ đạo công tác kỹ thuật cũng thay đổi.

Giải pháp khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao
Đại tá Lê Ngọc Bảo - Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ.

Phương thức bảo đảm kỹ thuật (BĐKT) ở Quân chủng hiện nay là bảo đảm tập trung theo kế hoạch, theo phân cấp, phân tuyến phù hợp với VKTBKT thế hệ cũ, ứng dụng công nghệ linh kiện rời rạc, độ tích hợp thấp, cấp cơ sở có khả năng can thiệp sâu. Việc bảo đảm VTKT được bao cấp nhiều tầng với lượng dự phòng lớn. Do đó phương thức này không phù hợp với VKTBKT CNC có tính tích hợp cao. Cơ chế chỉ đạo, điều hành từ cơ quan kỹ thuật các cấp đến đơn vị sử dụng và các nhà máy chưa kịp đổi mới. Giải pháp cung cấp VTKT, dịch vụ kỹ thuật còn nhiều bất cập, mặt khác do hạn chế về ngân sách nên VTKT dự phòng ít. Do vậy, công tác tổ chức sửa chữa VKTBKT CNC khi có hư hỏng chưa kịp thời, ảnh hưởng đến khả năng SSCĐ, sự đồng bộ của VKTBKT CNC.

Giải pháp khai thác làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao
Khai thác, vận hành hệ thống VQ1M phục vụ nhiệm vụ quản lý vùng trời.
Ảnh: CTV

Vũ khí trang bị kỹ thuật PK-KQ ứng dụng công nghệ cao (CNC) có nhiều ưu điểm trong ứng dụng chiến đấu và bảo đảm kỹ thuật. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác sử dụng VKTBKT thế hệ mới cũng bộc lộ một số khó khăn, nhất là điều kiện môi trường khí hậu nhiệt đới, độ ẩm cao làm cho các thiết bị điện - điện tử làm việc không ổn định, độ tin cậy bị suy giảm. Trong khi đó đội ngũ cán bộ, NVKT được đào tạo cơ bản về VKTBKT CNC ở một số chuyên ngành còn thiếu về số lượng, mất cân đối, kiến thức nền, trình độ ngoại ngữ, tin học hạn chế chưa đồng bộ với quá trình đổi mới trang bị. Vả lại, trang thiết bị, tài liệu công nghệ để khai thác các trang bị mới kể cả tại đơn vị trực tiếp sử dụng và các nhà máy còn thiếu nhiều; phương thức, cơ chế BĐKT nói chung, bảo đảm VTKT và ngân sách chưa thật sự phù hợp dẫn đến khả năng BĐKT chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ.

Để khai thác làm chủ VKTBKT CNC đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Quân chủng tiếp tục triển khai thực hiện các nhóm giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục hoàn chỉnh biên chế tổ chức và đào tạo nguồn nhân lực khai thác VKTBKT công nghệ cao. Đổi mới nội dung huấn luyện chuyên sâu. Trước mắt, tiếp tục rà soát, đề xuất hoàn chỉnh biên chế tổ chức ở các đơn vị khai thác VKTBKT CNC hiện đang có trong biên chế, tổng kết và đề xuất tổ chức biên chế khoa học phù hợp với TBKT thế hệ mới đã được trang bị và trong tương lai. Tập trung nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh cơ cấu trình độ đội ngũ CBKT ở các đơn vị trực tiếp khai thác VKTBKT CNC hợp lý, theo hướng tăng tỉ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng và đại học, có tính chuyên môn hóa cao. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đầu ngành ở cơ quan chiến dịch, chiến thuật, có năng lực toàn diện để thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, tổ chức, tham mưu đề xuất các giải pháp liên quan đến công tác khai thác làm chủ VKTBKT công nghệ cao. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo ở các học viện, nhà trường, nhanh chóng bắt kịp với kỹ thuật công nghệ của TBKT thế hệ mới.

Thứ hai, nâng cao năng lực công nghệ các cơ sở bảo đảm kỹ thuật ở đơn vị và cơ sở sửa chữa tuyến sau trong Quân chủng. Củng cố, nâng cấp, đồng bộ các cơ sở BĐKT của các đơn vị có VKTBKT mới, cải tiến. Tập trung khai thác có hiệu quả các cơ sở BĐKT ở các đơn vị được đầu tư đồng bộ theo VKTBKT công nghệ cao; từng bước nâng cao khả năng phát hiện hỏng hóc đến cụm, khối thiết bị có thể thay thế được. Nâng cao khả năng sản xuất vật tư, phụ tùng, chú trọng công tác bảo đảm VTKT cho sửa chữa, hồi phục VKTB. Phấn đấu sửa chữa lớn, sửa chữa vừa hầu hết VKTB chính của Quân chủng và sửa chữa cục bộ VKTB thế hệ mới; đến năm 2020 làm chủ được công nghệ sửa chữa, cải tiến một số loại VKTB mới.

Nghiên cứu đề xuất và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án đầu tư công nghệ nâng cao năng lực sửa chữa VKTBKT CNC ở các nhà máy theo hướng chuyên sâu, theo nhóm VKTBKT, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với trình độ công nghệ trong nước, nhất là trình độ của các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài Quân chủng.

Thứ ba, định hướng công tác nghiên cứu, từ nghiên cứu sửa chữa, chuyển dần sang nghiên cứu cải tiến và thực hiện sản xuất từng phần đến sản xuất toàn bộ một số chủng loại VKTBKT công nghệ cao. Đẩy mạnh liên doanh, liên kết với các cở sở nghiên cứu trong và ngoài nước, tiếp tục định hướng nghiên cứu chuyên sâu theo từng ngành, tập trung giải quyết các nhóm chương trình khoa học công nghệ. Tổ chức tốt việc huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, nhất là các thành phần trực tiếp tham gia khai thác, sử dụng khí tài mới, cải tiến. Nghiên cứu sản xuất từng phần và sản xuất toàn bộ một số loại VKTBKT công nghệ cao, trong đó có nghiên cứu sản xuất các thiết bị công nghệ kiểm tra tự động để thay thế cho các thiết bị công nghệ phải nhập ngoại.

Thứ tư, xây dựng chính quy Ngành Kỹ thuật, nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật. Thường xuyên duy trì chế độ, nền nếp chính quy, tác phong công nghiệp, kỷ luật công nghệ ở các đơn vị, cơ sở BĐKT. Nâng cao năng lực kiểm soát độ tin cậy của VKTB, BĐKT một cách vững chắc, bảo đảm an toàn trên không và mặt đất. Quan tâm đầu tư xây dựng và nhân rộng mô hình “điểm” về khu kỹ thuật đã được đầu tư ở một số đơn vị có TBKT CNC theo hướng chỉ đạo của TCKT.

Duy trì nghiêm chế độ kiểm tra theo phân cấp, đăng ký thống kê đầy đủ, kịp thời sổ sách, mẫu biểu theo qui định. Hợp tác nghiên cứu ứng dụng CNTT xây dựng ngân hàng dữ liệu thống kê hỏng hóc, phần mềm quản lý, theo dõi tình trạng kỹ thuật của trang bị để chủ động đề xuất các biện pháp xử lý đúng và kịp thời.

Thứ năm, đổi mới phương thức bảo đảm kỹ thuật cho các chủng loại VKTBKT CNC. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và từng bước hoàn chỉnh các đề án bảo đảm kỹ thuật theo vòng đời cho các chủng loại VKTBKT thế hệ mới, trước mắt cho máy bay Su-30MK2 một cách khoa học; đổi mới phương thức bảo đảm vật tư. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng trung tâm dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao, nhằm mục đích tăng cường năng lực sửa chữa và khả năng cung cấp vật tư kỹ thuật một cách ổn định.

Yêu cầu đảm bảo cho VKTBKT thế hệ mới có ứng dụng CNC là rất khắt khe, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của nhiều thành phần. Bên cạnh những nỗ lực của ngành Kỹ thuật, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ của các thành phần khác, chúng ta mới làm chủ được khí tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, quản lý vùng trời.

Đại tá LÊ NGỌC BẢO

Chủ nhiệm Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website