9 giờ:23 phút Thứ bảy, ngày 26 tháng 8 , 2017

Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới trong Quân chủng PK-KQ:

Bảo vệ quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng cho phụ nữ

Hiện nay, toàn Quân chủng PK-KQ có 3.681 hội viên phụ nữ đang sinh hoạt tại 108 hội phụ nữ cơ sở (HPNCS); có 106 Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ở 23 đơn vị đầu mối trực thuộc Quân chủng. Các ban đều hoạt động có nền nếp, theo quy chế của từng ban dựa trên quy chế chung trong toàn Quân chủng.

Bảo vệ quyền hợp pháp và lợi ích chính đáng cho phụ nữ
Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị thường xuyên chú trọng
công tác xây dựng, củng cố cảnh quan, môi trường.

Đối với việc thi hành Luật Bình đẳng giới, nhận thức đây là nhiệm vụ quan trọng nên cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị đã thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện về vật chất và thời gian cho hội phụ nữ hoạt động, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho hội viên. Chính vì vậy, các phong trào của phụ nữ ngày càng được đẩy mạnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mỗi đơn vị. Công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ được chú trọng, nhiều hội viên tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ ở các trường trong và ngoài Quân đội. Tỉ lệ cán bộ nữ, cấp ủy viên nữ, đảng viên nữ ngày càng tăng. Chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ được quan tâm bảo đảm đầy đủ.

Trong 10 năm qua, toàn Quân chủng đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị định, nghị quyết, thông tư, kế hoạch, hướng dẫn của trên về Luật Bình đẳng giới, về công tác phụ nữ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước. Tổ chức tuyên truyền, lồng ghép các hoạt động, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân trong đơn vị về bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho phụ nữ, bảo đảm bình đẳng giới.

Các cấp thường xuyên phối hợp với các ban, ngành liên quan như: Tuyên huấn, Chính sách, Dân vận, các cơ quan báo chí… để đưa các nội dung cần tuyên truyền vào nội dung học tập, đồng thời thông tin, tuyên truyền trên chương trình phát thanh nội bộ và truyền thông đại chúng để quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong mọi đối tượng. Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, hội thi, mời chuyên gia nói chuyện chuyên đề, nhằm giúp cho mọi người hiểu hơn về công tác phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Các cơ quan đơn vị thường xuyên tạo điều kiện cho phụ nữ được phát triển, được tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc thù từng đơn vị. Phong trào phụ nữ ngày càng được đổi mới, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thu hút được đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng, tham gia. Cán bộ nữ, cấp ủy viên nữ, phát triển đảng viên nữ luôn được cấp ủy đảng các cấp quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng. Các chế độ chính sách liên quan đến phụ nữ luôn được bảo đảm đúng, đủ, kịp thời. Chế độ bảo hiểm lao động, tiền lương, nâng lương, nâng bậc, chuyển diện, nâng quân hàm được bảo đảm tốt, không có trường hợp chậm muộn. Các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Số chị em mắc bệnh hiểm nghèo, dài ngày, vợ, con thương binh, liệt sĩ đều được tạo điều kiện về mọi mặt để chữa bệnh, được bố trí việc làm theo nguyện vọng và tạo điều kiện về nhà ở, đất ở.

Cùng với đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn quan tâm, tạo điều kiện cho chị em được tham gia học tập, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ về mọi mặt. Theo đó, 100% phụ nữ được học tập các chuyên đề về chính trị, quân sự, pháp luật theo quy định và được quán triệt, phổ biến đầy đủ các chế độ, chính sách liên quan đến phụ nữ. Tỉ lệ quân nhân nữ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ tại các trường trong và ngoài Quân đội đạt từ 2 - 6%/năm. Tỉ lệ nữ có trình độ thạc sĩ, đại học hằng năm đều tăng. 100% các hội phụ nữ đều thực hiện tốt việc tuyên truyền các tiêu chí xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Các đơn vị tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, ngày Quốc tế hạnh phúc 20-3, ngày Gia đình Việt Nam 28-6, ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20-10 bằng nhiều hình thức như: Giao lưu, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trong thực hiện bình đẳng giới. Các tiêu chí về gia đình văn hóa, bình đẳng giới được cụ thể hóa trong mỗi gia đình. Hằng năm, số gia đình hội viên đạt văn hóa luôn từ 98 - 100%.

Chính từ những việc làm và kết quả trên đã xây dựng được các hội phụ nữ trong Quân chủng vững mạnh, hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng.

                     LÃ HẢI HÀ 
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website