9 giờ:25 phút Thứ sáu, ngày 23 tháng 8 , 2019

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cục Kỹ thuật PK-KQ (4-9-1969/4-9-2019):

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, xây dựng Cục Kỹ thuật chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thực hiện Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22-10-1963, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam ra Quyết định số 50/QĐ thành lập Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ), khối cơ quan Quân chủng có: Cục Tham mưu, Cục Chính trị và Cục Hậu cần. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu của Bộ đội PK-KQ trong điều kiện vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện đại, đa dạng, phức tạp; thực hiện Quyết định số 90/QĐ-QP ngày 4-9-1969 của Bộ Quốc phòng, ngày 8-9-1969, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ ra Quyết định số 1000/TM-QL tách Cục Hậu cần thành hai cục: Cục Hậu cần và Cục Kỹ thuật. Đây là sự kiện trọng đại, đánh dấu mốc son trong quá trình hình thành, xây dựng, phát triển, hoàn chỉnh về tổ chức của Cục Kỹ thuật PK-KQ.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, xây dựng Cục Kỹ thuật chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
Bảo đảm Kỹ thuật Hàng không cho máy bay Su-30MK2 tại Trung đoàn 923, Sư đoàn 371. Ảnh:
THÀNH TRUNG

Ngay sau khi thành lập, Cục Kỹ thuật đã quán triệt cho mọi cán bộ, QNCN, CNVCQP, chiến sĩ nắm chắc tình hình nhiệm vụ của trên, nhiệm vụ của đơn vị, nhanh chóng ổn định biên chế, tổ chức và từng bước xây dựng nền nếp, chế độ công tác, sinh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiến hành xây dựng hệ thống kho tàng, trạm, xưởng; tổ chức bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các lực lượng của Quân chủng. Trực tiếp cơ động lực lượng vào các chiến trường, tiếp nhận, cấp phát, sửa chữa, cải tiến khí tài trang bị kỹ thuật góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của các đơn vị.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, quán triệt sâu sắc quyết tâm chiến lược và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và Quân đội anh hùng, đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Kỹ thuật luôn nêu cao ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, nhanh chóng làm chủ VKTB, bảo đảm tốt kỹ thuật cho Quân chủng hoàn thành nhiệm vụ; góp phần quan trọng đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của Không quân Mỹ ra miền Bắc. Đặc biệt, đã góp phần cùng Bộ đội PK-KQ và quân dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích đường không chiến lược chủ yếu bằng B-52 của đế quốc Mỹ, làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Trong giai đoạn cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Cục Kỹ thuật luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm VKTBKT cho nhiệm vụ SSCĐ và chiến đấu, bảo vệ chủ quyền quốc gia; đồng thời làm nhiệm vụ quốc tế. Bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Cục Kỹ thuật luôn phát huy vị trí, chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; đồng thời trực tiếp chỉ đạo, bảo đảm tốt VKTBKT cho các đơn vị, góp phần quan trọng xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Để đáp ứng yêu cầu khai thác hiệu quả VKTB hiện có và vươn lên làm chủ VKTBKT mới, các cơ quan, đơn vị trong Cục Kỹ thuật đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTƯ của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; Chỉ thị 135- CT/ĐUQC của Đảng ủy Quân chủng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm kỹ thuật trong tình hình hiện nay. Xây dựng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên phương pháp, tác phong công tác “trung thực, thận trọng, tỉ mỉ, khoa học, chính xác”; góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện và các nhiệm vụ khác của Quân chủng. Tập trung chỉ đạo, khai thác hiệu quả VKTBKT hiện có, chú trọng nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật ở cơ sở, giữ vững tính đồng bộ và độ tin cậy của VKTBKT, bảo đảm hệ số kỹ thuật đạt và vượt chỉ tiêu quy định. Chỉ đạo bảo đảm tốt công tác kỹ thuật cho các lực lượng trong Quân chủng bắn đạn thật, bay bắn, ném bom, bay chuyên cơ, bay nhiệm vụ, PCLB, TKCN…

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm, Cục Kỹ thuật luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD. Xây dựng các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục có nền nếp chính quy, kỷ luật nghiêm, cảnh quan môi trường khang trang, sạch, đẹp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên kỹ thuật có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu xây dựng Cục Kỹ thuật “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Thường xuyên đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng. Đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, nâng cao đời sống bộ đội. Tích cực chủ động giải quyết nhà ở, đất ở, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH, xây dựng địa bàn an toàn, đơn vị an toàn tuyệt đối…

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội mà trực tiếp là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng; sự chỉ đạo hướng dẫn của các cơ quan Bộ Quốc phòng; sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân chủng; sự thương yêu đùm bọc của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân nơi đơn vị đóng quân; cùng sự phấn đấu vươn lên của các thế hệ cán bộ, nhân viên trong 50 năm qua, Cục Kỹ thuật đã được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: 1 Huân chương Quân công Hạng nhì, 1 Huân chương Quân công hạng ba; 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 1 Giải thưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt, ngày 16-12-2014, Cục Kỹ thuật được tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVTND”. Có 3 tập thể được tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng LLVTND”, là: Nhà máy A31, Nhà máy Z119, Phân xưởng 1 (Nhà máy A42); 2 tập thể được tặng Huân chương Chiến công hạng nhất, 9 tập thể được tặng Huân chương Chiến công hạng nhì, 22 tập thể được tặng Huân chương Chiến công hạng ba, 6 cá nhân được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng LLVTND”, 1 cá nhân được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 32 tập thể được tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng nhất, nhì, ba cùng nhiều phần thưởng cao quý khác; nhiều đồng chí phát triển trở thành tướng lĩnh, cán bộ cấp cao trong Quân chủng và Quân đội.

Chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, trưởng thành và phát triển, các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Cục Kỹ thuật đã kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân chủng PK-KQ anh hùng; bằng trí tuệ, sức lực, mồ hôi, xương máu của mình đã xây đắp nên truyền thống tốt đẹp: “Trung thành vô hạn, đoàn kết, kiên cường, chủ động, sáng tạo”.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay có sự phát triển mới, đặt ra những yêu cầu cao; tiếp nối và phát huy truyền thống của đơn vị anh hùng; cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Cục Kỹ thuật PK-KQ nguyện đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu, xây dựng Cục Kỹ thuật VMTD; phát huy tốt vị trí, chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu cấp chiến dịch, chiến lược về công tác Kỹ thuật của Quân chủng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 382-NQ/ĐUQSTƯ, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Bắt nhịp kịp thời với xu thế của thời đại và Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; chủ động, sáng tạo, tiếp thu và làm chủ công nghệ tiên tiến; hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời quốc gia.

Đại tá NGUYỄN XUÂN VỌNG
Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật Quân chủng PK-KQ

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website