14 giờ:42 phút Thứ ba, ngày 14 tháng 6 , 2022

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 791 của Quân ủy Trung ương

Sáng 14-6, Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 791-NQ/QUTW ngày 30-12-2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác khoa học, công nghệ và môi trường trong Quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 791). Trung tướng Vũ Văn Kha - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Tư lệnh Quân chủng chủ trì Hội nghị. Trung tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 791 của Quân ủy Trung ương
Trung tướng Phùng Sĩ Tấn – Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 791 của Quân ủy Trung ương
Trung tướng Vũ Văn Kha – Quyền Tư lệnh Quân chủng kết luận Hội nghị.

Báo cáo trung tâm và các ý kiến tham luận tại Hội nghị đều khẳng định, sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 791, công tác khoa học, công nghệ và môi trường (nay gọi là công tác khoa học quân sự) ở Quân chủng PK-KQ đã phát triển đúng hướng, toàn diện trên các lĩnh vực, đạt được những kết quả quan trọng. Trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp được phát huy; tạo ra nhiều sản phẩm có bước đột phá trong thiết kế, chế tạo, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT); chủ động nâng cao hiệu quả ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tiềm lực khoa học và công nghệ được nâng cao; đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính; tăng cường hiệu lực công tác quản lý bảo vệ môi trường, xử lý hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh… Những kết quả đó góp phần quan trọng trong xây dựng Quân chủng PK-KQ “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ xác định, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn Quân chủng quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác khoa học, công nghệ, nhất là Nghị quyết số 791. Trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và môi trường trong các hoạt động của Quân chủng PK-KQ; chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ, các dự án, đề tài, bảo đảm các sản phẩm khoa học, công nghệ phải đi trước, đón đầu, có tính khả thi cao; tập trung nghiên cứu khai thác các chủng loại VKTBKT trên các loại khí tài thế hệ mới, ứng dụng công nghệ để nâng cấp, cải tiến, sản xuất, chế tạo các chủng loại VKTBKT, vật tư kỹ thuật thay thế trên các loại máy bay, đài ra đa, tổ hợp tên lửa, tổ hợp pháo phòng không, phục vụ có hiệu quả cho công tác bảo đảm kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng…

Đảng ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 791 của Quân ủy Trung ương
Trung tướng Vũ Văn Kha trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 791.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 791. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, chế tạo nhiều sản phẩm khoa học công nghệ quân sự có giá trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhất là rà soát, điều chỉnh và tập trung thực hiện các đề tài, nhiệm vụ, dự án khoa học và công nghệ, tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ có tính đột phá; gắn kết chặt chẽ kết quả nghiên cứu với công tác bảo đảm nguồn vật tư; phấn đấu đưa nhiều hơn kết quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn. Chú trọng tiếp thu thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư; quan tâm lãnh đạo nâng cao công tác nghiên cứu khoa học quân sự và bảo vệ môi trường...

Nhân dịp này, Đảng ủy Quân chủng PK-KQ đã tặng bằng khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết 791.

Tin, ảnh: DƯƠNG TOÀN
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website