22 giờ:16 phút Thứ năm, ngày 20 tháng 6 , 2019

Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, chấp hành kỷ luật công nghệ

Thành lập ngày 22-6-1972, Phòng Quản lý Xí nghiệp - Trạm xưởng (XN-TX) luôn đồng hành với sự trưởng thành và phát triển của Cục Kỹ thuật. Những năm qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên Phòng Quản lý XN-TX đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý xí nghiệp và vật tư sửa chữa; quản lý giá và tài chính xí nghiệp, lao động tiền lương; thường xuyên nắm chắc tình hình hoạt động của các nhà máy để đề xuất các phương án giải quyết; chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác đầu tư chiều sâu, nâng cấp công nghệ trong các nhà máy và công tác trạm xưởng đối với cơ sở bảo đảm kỹ thuật tại các đơn vị trong Quân chủng.

Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, chấp hành kỷ luật công nghệ 
Các đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn công tác quản lý xí nghiệp năm 2019
tham quan kế hoạch, báo cáo, phiếu công nghệ, hồ sơ sửa chữa
của các nhà máy. Ảnh:
QUỲNH VÂN

Phòng Quản lý XN-TX đã làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật chỉ đạo toàn diện công tác quản lý kỹ thuật và chịu trách nhiệm về tình hình quản lý kỹ thuật ở các nhà máy và Trung tâm Đo lường miền Bắc (ĐLMB). Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các chuyên ngành kỹ thuật, các cơ quan của Quân chủng và Bộ Quốc phòng hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở sửa chữa VKTBKT, tập trung đột phá tạo sự chuyển biến đồng bộ, vững chắc trong thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chấp hành kỷ luật công nghệ; góp phần nâng cao năng lực sản xuất, sửa chữa VKTBKT; sản xuất, hồi phục vật tư kỹ thuật, phục vụ Quân chủng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ.

Theo đó, Phòng QLXN-TX đã thường xuyên bám sát, kiểm tra, hướng dẫn các nhà máy và Trung tâm ĐLMB thực hiện tốt quy định quản lý kỹ thuật trong tổ chức sản xuất, sửa chữa sản phẩm quốc phòng, gồm: Chuẩn bị công nghệ cho sản xuất; định mức kinh tế kỹ thuật, vật tư kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm quốc phòng; kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động; thống kê kỹ thuật và quản lý tài liệu kỹ thuật; hoạt động khoa học - công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Phòng thường xuyên xây dựng nền nếp chính quy kỹ thuật; ban hành nhiều hướng dẫn, chỉ thị về công tác quản lý kỹ thuật. Điển hình như việc mua mới, bổ sung bàn ghế công nghệ, tủ tài liệu, đồ gá, giá đỡ, biển vị trí sửa chữa, phiếu theo dõi sản phẩm, thẻ thiết bị… Đặc biệt, Phòng đã thống nhất trong may đo trang phục công tác mới năm 2018; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra kỷ luật công nghệ hằng năm...

Thực hiện Kế hoạch của Tổng cục Kỹ thuật về tổ chức Hội thi cơ sở sửa chữa VKTBKT cấp chiến dịch, chiến lược toàn quân năm 2019; Phòng quản lý XN-TX đã tích cực, chủ động kiểm tra, hướng dẫn Nhà máy A40 làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho việc tham gia Hội thi; kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo Nhà máy A31 thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng đơn vị điểm VMTD “mẫu mực, tiêu biểu” năm 2019. Qua đó, các cơ sở kỹ thuật, nhất là các nhà máy, kho xưởng đã từng bước được đầu tư, đổi mới và nâng cấp công nghệ sửa chữa. Hệ thống tài liệu công nghệ như: Quy trình công nghệ, phiếu công nghệ, hồ sơ sửa chữa, thuyết minh kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng, bảng biển công nghệ… ngày càng được kiện toàn. Việc biên soạn mới bảo đảm đúng chất lượng, yêu cầu theo quy định. Các loại sổ sách phục vụ cho công tác quản lý kỹ thuật đã từng bước thống nhất về quy cách, mẫu biểu. Việc xây dựng, rà soát và điều chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật cho các sản phẩm sản xuất, sửa chữa của các nhà máy được duy trì đúng quy định. Hệ thống kho tàng được quy hoạch và duy trì nghiêm chế độ đăng ký, quản lý, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát, không để xảy ra tình trạng mất an toàn. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện thường xuyên, huấn luyện chuyển loại, huấn luyện nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên đã bám sát với thực tế sửa chữa, góp phần nâng cao chất lượng sửa chữa VKTBKT.

 Trong những năm qua, các nhà máy và Trung tâm ĐLMB đều đã được thực hiện các dự án đầu tư công nghệ. Đây là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sản xuất, sửa chữa VKTBKT; vừa là điều kiện để xây dựng các cơ sở đảm bảo kỹ thuật có đủ năng lực về mặt bằng, trang thiết bị công nghệ, tài liệu công nghệ, lực lượng lao động kỹ thuật; đáp ứng tốt yêu cầu sửa chữa các loại VKTBKT cả thế hệ cũ và thế hệ mới. Nhiều nhà máy đã chủ động nghiên cứu, tự chế tạo thiết bị công nghệ, biên soạn, biên dịch tài liệu công nghệ để giảm chi phí đầu tư, tiết kiệm hàng chục tỉ đồng nhưng vẫn bảo đảm đạt được mục tiêu đầu tư đề ra.

Kiểm tra toàn diện về công tác quản lý kỹ thuật tại Quân chủng năm 2018; Đoàn công tác của Tổng cục Kỹ thuật đã đánh giá: “Các nhà máy sửa chữa VKTBKT thuộc Quân chủng PK-KQ đã có bước chuyển biến sâu sắc, toàn diện về công tác quản lý kỹ thuật; duy trì và thực hiện nghiêm nền nếp công tác kỹ thuật. Hệ thống bảng, biển, sơ đồ phân khu chức năng; bàn ghế, giá kệ công tác và trang bị bảo hộ lao động được đổi mới theo hướng chính quy; cảnh quan môi trường, vệ sinh công nghiệp trong các cơ quan và phân xưởng luôn được bảo đảm”.

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Phòng Quản lý XN-TX đã và đang tăng cường hơn nữa công tác quản lý kỹ thuật, chấp hành kỷ luật công nghệ; tạo sự chuyển biến thực chất, vững chắc trong việc bảo đảm đồng bộ, sản xuất, cải tiến, nâng cấp hiện đại hóa VKTBKT. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, sức mạnh chiến đấu của Quân đội và Quân chủng.

 Đại tá HOÀNG TIẾN HÀ -
Trưởng Phòng Quản lý Xí nghiệp - Trạm xưởng

 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website