9 giờ:1 phút Thứ hai, ngày 21 tháng 6 , 2021

Quân chủng Phòng không - Không quân hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021

Thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2021 của Chính phủ; Chương trình công tác năm 2021 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; Công văn số 1717/BQP-ĐTHS ngày 7-6-2021 của Bộ Quốc phòng; vừa qua, Tư lệnh Quân chủng đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng tổ chức thực hiện và hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” (tháng 6) và “Ngày toàn dân phòng, chống ma tuý” (ngày 26/6) với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”. Thời gian thực hiện từ ngày 1-6 đến 30-6-2021.

Quân chủng Phòng không - Không quân hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2021

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân chủng cần triển khai có hiệu quả đợt tuyên truyền chủ trương, chính sách của Chính phủ về phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại của ma túy nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, hành động của quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là những nội dung mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; về hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, nhất là các đơn vị đóng quân trên các địa bàn trọng điểm, phức tạp về mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy. Nội dung, phương châm và trọng tâm tuyên truyền hướng về cơ sở, dựa vào cộng đồng để giáo dục về tác hại của các loại ma túy (một số loại phổ biến như: Heroin, cocain, ma túy đá, thuốc lắc, cỏ Mỹ, ketamine, bóng cười…) và các chất hướng thần mới. Việc tổ chức tuyên truyền phải kết hợp trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, với nhiều hình thức trực quan, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tranh ảnh, thông tin báo chí, các loại hình văn hóa văn nghệ, hệ thống phát thanh nội bộ…

Nội dung tuyên truyền về phòng chống ma túy phải lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng ngừa ma túy với nội dung sinh hoạt của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức quần chúng. Nêu cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, người chỉ huy và mỗi quân nhân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy; làm tốt công tác quản lý tư tưởng, nội bộ… kịp thời phát hiện quân nhân, công nhân  và viên chức quốc phòng có biểu hiện liên quan đến ma túy để có biện pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, chủ động phối hợp với chính quyền và các cơ quan chức năng của địa phương nơi đơn vị đóng quân để tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia báo tin, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và không trồng cây có chất ma túy.

Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài Quân chủng, tổ chức thực hiện chủ trương, giải pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy. Các cơ quan tư pháp của Quân chủng đẩy mạnh thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố các vụ án hình sự liên quan đến ma túy, bảo đảm nhanh chóng, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Thông qua giải quyết các vụ án ma túy, là cơ sở tham mưu cho các cơ quan, đơn vị các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy. Bên cạnh đó, Cục Chính trị với nòng cốt là Phòng Tuyên huấn, Báo PK-KQ tăng cường thời lượng đưa tin, bài, phóng sự phản ánh các hoạt động về phòng, chống ma túy của các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng; kịp thời nêu gương, đề xuất khen thưởng đối với các các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào đấu tranh phòng, chống ma túy và xóa bỏ cây trồng có chứa chất ma túy.

Cùng với đó, Tư lệnh Quân chủng chỉ đạo ngành Quân y phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ trong việc dự trù, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, các loại tiền chất dùng làm thuốc tại Viện Y học PK-KQ, bệnh xá và quân y đơn vị.

THU HÀ
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website