13 giờ:42 phút Thứ hai, ngày 7 tháng 11 , 2022

Những chuyển biến tích cực trong quản lý tài chính ở Sư đoàn 363

Thời gian qua, Phong trào Thi đua (PTTĐ) “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” ở Sư đoàn 363 được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Những chuyển biến tích cực trong quản lý tài chính ở Sư đoàn 363
Ban Tài chính Sư đoàn kiểm tra công tác tài chính Trung đoàn 295. Ảnh:
CTV

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Phùng Mạnh Tiến - Trưởng Ban Tài chính Sư đoàn cho biết: “Thời gian qua, PTTĐ “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt” ở Sư đoàn được thực hiện gắn với Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và Phong trào Thi đua quyết thắng của Sư đoàn; trong đó chú trọng chỉ đạo tập trung đột phá làm chuyển biến những mặt yếu, khâu yếu trong công tác quản lý tài chính, tài sản, phát huy được sức mạnh, tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo động lực để công tác tài chính của Sư đoàn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Theo đó, ngành Tài chính Sư đoàn luôn cập nhật, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng đối với công tác quản lý tài chính; thực hiện nền nếp, chế độ công khai tài chính theo quy định của Bộ Quốc phòng. Đồng thời, tổ chức quán triệt tới từng đơn vị nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của PTTĐ và 10 nội dung, chỉ tiêu của một đơn vị quản lý tài chính tốt”. 

Để PTTĐ có sức lan tỏa rộng khắp vào từng công việc cụ thể, phù hợp với từng đơn vị, ngành Tài chính Sư đoàn đã tích cực đổi mới và thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách trong việc tạo lập, huy động các nguồn lực tài chính để bổ sung cơ sở vật chất và hỗ trợ cho thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác; chú trọng đầu tư, đẩy mạnh phát triển tăng gia sản xuất, góp phần giữ vững ổn định và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Đối với công tác lập, chấp hành ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực Quốc phòng, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo lập dự toán ngân sách bảo đảm đúng hướng, đúng trọng tâm, ưu tiên bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách đời sống của cán bộ, chiến sĩ, tăng đầu tư cho huấn luyện, SSCĐ, mua vật tư, bảo quản, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật. Ngay sau khi được Quân chủng giao chỉ tiêu ngân sách năm, Sư đoàn giao cho Ban Tài chính tổng hợp, báo cáo Đảng ủy cho ý kiến; trình Quân chủng thẩm định, Sư đoàn trưởng phê duyệt và tổ chức hội nghị giao ngân sách chặt chẽ; tỷ lệ phân cấp hằng năm đều đạt trên 85%, thực hiện phân cấp gắn với trách nhiệm của người chỉ huy, người được giao trực tiếp quản lý tài chính, tài sản, bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch. Đối với các khoản chi về tiền ăn, tiền lương, các loại phụ cấp, trợ cấp, đơn vị đã chủ động thành lập Hội đồng xét duyệt các chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội như: Xét duyệt chức danh hưởng phụ cấp đặc thù, hội đồng tiền lương... từ đó chế độ, chính sách của bộ đội luôn được quản lý chặt chẽ, giải quyết đúng quy định.

Bên cạnh đó, PTTĐ đã góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí. Ngành Tài chính Sư đoàn đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung, biện pháp tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đồng thời, tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát, kiên quyết chấn chỉnh, cắt các khoản chi tiêu sai nội dung... Qua đó, nhiều năm, đơn vị không có hiện tượng chi tiêu không đúng mục đích, chi tiêu lãng phí; thực hiện tốt công tác quản lý quỹ vốn đơn vị, chi tiêu phân phối quỹ đơn vị công khai, đúng mục đích, đúng chế độ.

Hằng năm, ngành Tài chính Sư đoàn thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị có biện pháp quản lý, bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân viên tài chính phù hợp với trình độ, năng lực của từng người và đặc điểm của từng đơn vị. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính thường xuyên tự học tập nâng cao nhận thức, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm công tác. Đến nay, 100% cán bộ, nhân viên Tài chính trong đơn vị đều khai thác có hiệu quả các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác quản lý tài chính, nhất là phần mềm kế toán, quản lý lương, quản lý ngân sách và quân số…

Phát huy kết quả đã đạt được những năm qua, Sư đoàn 363 tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả thực hiện PTTĐ “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, đưa PTTĐ phát triển lên bước mới, bảo đảm tốt hơn nhu cầu tài chính cho các đơn vị của toàn Sư đoàn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: ÁNH TUYẾT
 

Ý kiến bạn đọc

code

Có thể bạn quan tâm

Tin khác

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website