hieu-qua-tu-cong-tac-giao-duc-quan-ly-ky-luat-va-bao-dam-an-toan-o-su-doan-365

Hiệu quả từ công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn ở Sư đoàn 365

Công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn là một nội dung quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 365 đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn, coi đây là cơ sở, nền tảng để xây dựng Đảng bộ TSVM, Sư đoàn VMTD, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
bai-cuoi-de-thuc-hien-tot-hon-chi-thi-788

Bài cuối: Để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 788

Dù đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, tuy nhiên, để các nội dung của Chỉ thị 788 đi sâu vào tiềm thức, cụ thể hóa bằng hành động cụ thể, thiết thực của các tập thể, cá nhân trong toàn Quân chủng, chúng ta cần thẳng thắn nhìn vào những hạn chế để đúc rút kinh nghiệm và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Chi tiết
trung-doan-282-su-doan-375-nang-cao-chat-luong-hoc-ngoai-ngu

Trung đoàn 282 (Sư đoàn 375) nâng cao chất lượng học ngoại ngữ

Thời gian gần đây, Trung đoàn 282 được trang bị khí tài cải tiến, do đó yêu cầu việc dịch, hiểu nguyên lý hoạt động, sử dụng ngày càng đòi hỏi cao hơn, trong khi trình độ ngoại ngữ (tiếng Nga) của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp (CB, QNCN) còn hạn chế, kinh phí, thời gian phục vụ cho học ngoại ngữ chưa được bổ sung. Xác định rõ, vị trí, tầm quan trọng của ngoại ngữ, lãnh đạo, chỉ huy Trung đoàn 282 đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Ngay từ đầu năm, nghị quyết lãnh đạo các cấp xác định học ngoại ngữ là một trọng tâm trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu nên phải tạo điều kiện về thời gian, con người, cơ sở vật chất cho học tập. Trong đó, Trung đoàn lấy việc học ngoại ngữ là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng cá nhân, tổ chức, nhất là việc xét điều động, bổ nhiệm cán bộ và thực hiện các chế độ, chính sách.

Chi tiết
quan-chung-pk-kq-to-chuc-nhieu-hoat-dong-huong-toi-ky-niem-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-si-27-7

Quân chủng PK-KQ tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ (27-7)

Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”; góp phần chăm sóc tốt hơn về đời sống, vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng và gia đình thương binh, liệt sĩ; bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ; năm 2017, Quân chủng dự kiến tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sĩ.

Chi tiết
quan-chung-pk-kq-kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-le-mit-tinh-huong-ung-thang-hanh-dong-ve-atvsld-pccn-lan-thu-nhat-nam-2017

Quân chủng PK-KQ kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ mít tinh hưởng ứng "Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN lần thứ nhất, năm 2017"

Ngày 4-5, Đoàn kiểm tra của Quân chủng PK-KQ do Thiếu tướng Vũ Văn Kha - Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ nhất, năm 2017” cấp Bộ Quốc phòng tại Học viện PK-KQ.

Chi tiết
bai-3-nhung-ket-qua-dat-duoc

Bài 3: Những kết quả đạt được

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 788, toàn Quân chủng có hơn 1.000 lượt tập thể; hơn 20.000 cá nhân được các cấp khen thưởng trong Phong trào Thi đua Quyết thắng và thực hiện các nhiệm vụ khác. Riêng về thực hiện Chỉ thị 788 có 4 cá nhân được khen thưởng ở cấp Bộ Quốc phòng; 38 cá nhân được khen thưởng ở cấp Quân chủng; hàng trăm lượt cá nhân được biểu dương, khen thưởng ở các cơ quan, đơn vị. Con số đó khẳng định sức lan tỏa và hiệu quả thiết thực trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Chi tiết
an-nghia-binh-ho

Ân nghĩa Bình Hồ

Một sớm đầu tuần tháng 5, chúng tôi cùng đoàn công tác của Đoàn An điều dưỡng 18, đến với một vùng quê yên ả, thanh bình từng là nơi đầu tiên Đoàn An điều dưỡng 18 đóng quân. Theo Đại tá Bùi Văn Tân - Đoàn trưởng Đoàn An điều dưỡng 18 thì đây là một chuyến về nguồn vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự tri ân tình nghĩa đối với bà con và chính quyền địa phương đã từng giúp đỡ, chở che, đùm bọc đơn vị trong những ngày đầu tiên nhiều khó khăn, thử thách.

Chi tiết
kien-quyet-tay-tru-benh-thanh-tich-chay-khen-thuong-chay-danh-hieu

Kiên quyết tẩy trừ "bệnh thành tích", "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu"

Một trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống đã được chỉ ra tại Nghị quyết số 04-NQ/TW của Đảng khóa XII, đó là: “Mắc “bệnh thành tích”; thích được đề cao, ca ngợi; “chạy thành tích”, “chạy khen thưởng”, “chạy danh hiệu”. Sự suy thoái này rất đáng báo động, lên án, bởi nó đã và đang ngấm ngầm làm băng hoại phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với những giá trị, danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước.

Chi tiết
bai-2-quan-triet-nhan-thuc-sau-sac-chi-thi-788

Bài 2: Quán triệt, nhận thức sâu sắc Chỉ thị 788

Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là đợt sinh hoạt chính trị to lớn, là cơ hội tốt để mọi quân nhân trong Quân đội nói chung, Quân chủng PK-KQ nói riêng nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; về truyền thống vẻ vang của dân tộc và Quân đội, Quân chủng đặc biệt là bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ.

Chi tiết
su-doan-361-nang-cao-chat-luong-cong-tac-giao-duc-chinh-tri-tu-tuong

Sư đoàn 361 nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Trong những năm qua, thực hiện đổi mới chương trình, nội dung giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị; phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức của từng đối tượng, đã nâng cao, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Sư đoàn góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi tiết
doan-co-so-trung-doan-285-xung-kich-sang-tao-trong-thuc-hien-nhiem-vu

Đoàn cơ sở Trung đoàn 285 xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ

Những năm qua, xác định lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có vị trí, vai trò hết sức quan trọng; là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị và các nhiệm vụ đột xuất khác; Đoàn cơ sở Trung đoàn 285 (Sư đoàn 363) đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ.

Chi tiết
bai-1-hieu-ro-pham-chat-bo-doi-cu-ho-de-phan-dau-xung-danh

Bài 1: Hiểu rõ phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" để phấn đấu, xứng danh

Chỉ thị 788-CT/QUTW, ngày 26-12-2013 của Thường vụ Quân ủy Trung ương ra đời trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện âm mưu “Phi chính trị hóa” Quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ở nước ta, nhằm chia rẽ Đảng với Quân đội, với tham vọng tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội xa rời Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Những chủ trương đúng đắn và kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 788 về phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” lần nữa khẳng định, toàn quân nói chung và Quân chủng PK-KQ nói riêng luôn kiên định, sắt son với Đảng; lấy Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng xuyên suốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Chi tiết
thuc-hien-luan-chuyen-can-bo-nang-cao-hieu-qua-hoat-dong-bay

Thực hiện luân chuyển cán bộ nâng cao hiệu quả hoạt động bay

Công tác luân chuyển cán bộ là một trong những chủ trương nhằm điều chỉnh số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ giữa các đơn vị, vùng miền, góp phần nâng cao khả năng SSCĐ của Quân đội ta. Với Quân chủng PK-KQ nói chung và các đơn vị Không quân nói riêng, gắn liền với yêu cầu làm chủ VKTBKT mới, hiện đại thì công tác luân chuyển cán bộ càng đặt ra những yêu cầu quan trọng. Về nội dung này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lâm Quang Đại - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Chi tiết
nganh-van-tai-quan-chung-pk-kq-chu-dong-bao-dam-tot-cong-tac-van-tai-cho-cac-nhiem-vu

Ngành Vận tải Quân chủng PK-KQ chủ động bảo đảm tốt công tác vận tải cho các nhiệm vụ

Trước những yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng, để hoàn thành nhiệm vụ được giao, những năm qua, Phòng Vận tải đã tham mưu cho Thủ trưởng Cục Hậu cần nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận tải, tạo sự chuyển biến toàn diện trong hoạt động của ngành; chủ động hiệp đồng, nắm chắc chân hàng, khả năng phương tiện, bảo đảm kịp thời, đầy đủ cho mọi nhu cầu nhiệm vụ SSCĐ, cơ động, huấn luyện, bảo đảm tốt đời sống bộ đội cho các đơn vị trong Quân chủng thường xuyên cũng như đột xuất.

Chi tiết
phi-cong-trung-doan-923-muu-tri-xu-tri-thanh-cong-bat-trac-tren-khong-trong-khi-thuc-hanh-bay-huan-luyen

Phi công Trung đoàn 923 mưu trí xử trí thành công bất trắc trên không trong khi thực hành bay huấn luyện

Thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, ngày 4-4-2017, Trung đoàn Không quân 923 đã tổ chức ban bay huấn luyện ngày khí tượng phức tạp. Chỉ huy bay là Đại tá Bùi Thiên Thau - Trung đoàn trưởng; đào tạo chỉ huy bay là Trung tá Nguyễn Năng An - Chính ủy Trung đoàn; chỉ huy cất hạ cánh là Đại tá Nguyễn Vũ Tùng - Phó Chính ủy Trung đoàn. Mọi công tác chuẩn bị và tiến hành ban bay được thực hiện theo đúng quy định.

Chi tiết
ve-chin-hai-bay-xem-ho-mang-chua-canh-troi

Về "chín hai bảy" xem "hổ mang chúa" canh trời

Sau một thời gian huấn luyện chuyển loại máy bay từ Mig-21 sang máy bay thế hệ mới, đội ngũ phi công, nhân viên kỹ thuật hàng không đã hoàn toàn làm chủ "hổ mang chúa"- tiêm kích đa năng SU-30MK2; bay chuyển máy bay về đơn vị thành công; tổ chức huấn luyện bay bảo đảm an toàn tại sân bay cơ bản… Đó là kết quả nổi bật của Trung đoàn Không quân 927 (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) thời gian qua.

Chi tiết
tieu-doan-577-cuc-hau-can-don-vi-van-tai-chinh-quy-an-toan-hieu-qua

Tiểu đoàn 577 (Cục Hậu cần): Đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả

Trong tiết trời Tháng 3, chúng tôi có dịp ghé thăm Tiểu đoàn 577 nằm trên vùng quê yên ả, thanh bình nơi ngoại thành Hà Nội. Đó là một khuôn viên doanh trại vừa chính quy vừa xanh-sạch-đẹp với những dãy nhà ở, nhà chỉ huy, nhà xe, nhà ăn, nhà bếp... được xây dựng khang trang, khoa học. Hệ thống pa nô, biển, bảng, dây giá được sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp. Hệ thống sân, nền nhà xe, sân chào cờ, đường nội bộ cũng đều được đổ bê tông kiên cố.

Chi tiết
su-doan-khong-quan-371-nua-the-ky-xay-dung-chien-dau-va-truong-thanh

Sư đoàn Không quân 371: Nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Trước yêu cầu phát triển của Quân đội, Quân chủng, để đáp ứng nhiệm vụ của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ngày 24-3-1967, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Bộ Tư lệnh Không quân mang phiên hiệu công khai là F371. Sư đoàn trực tiếp quản lý 7 sân bay, 64 phi công tiêm kích MiG các loại cùng với hơn 1.600 thợ máy.

Chi tiết
Đầu Trước 11 12 13 14 15 16 17 18 Tiếp Cuối

Đọc báo in

Thời tiết

loading...

Tỉ giá

Liên kết website